Här byggs en stor vindpark

14 vindkraftverk är på gång att sättas upp i skogsgränstrakterna mellan Östergötland och Närke. Fyra av dem kommer att stå i Motala kommun.

16 november 2018 06:00

Det är danska European Energy som bygger en stor vindpark under namnet Zinkgruvanprojektet. Det är företagets andra projekt i Sverige. Parken består av 14 vindkraftverk, varav fyra är placerade i Motala kommun. Tre av dem väster om Skrumpsjön, cirka fyra kilometer nordväst om Godegård och det fjärde vid Nybygget, någon kilometer nordväst om Hökasjön.

Arbetet drogs igång i juni och alla kraftverk beräknas vara i drift i januari 2019.

– Det har gått bra, vi har kunnat hålla tidsplanen, säger Jörgen Glemme, projektledare hos European Energy, som berättar att själva monteringen av vindkraftverken bara tar några dagar.

– Att bygga vägar fram till monteringsplatserna, avlastningsytor där och att dra elkablar är det som tar längst tid.

Man har också fått justera landsvägen mellan Godegård och Zinkgruvan på några ställen, bland annat vid avfarten från Godegårds samhälle.

– Bilarna som transporterar rotorbladen måste ha gott om plats att svänga där, ett blad är 68,5 meter långt, berättar Jörgen Glemme.

Fundamenten till kraftverkstornen kräver stabilitet. Till fundamentet som är 15 gånger 15 meter stort och två meter djupt används 40 ton armeringsjärn och 490 kubikmeter betong. Bottenplattan skruvas fast med tre och en halv meter långa bultar. Tornen består av fem sektioner som lyfts på med kranar innan maskinhus och rotorblad kommer på plats.

Varje vindkraftverk har en effekt på 3,8 megawatt.

– Det motsvarar 5 100 hästkrafter, förtydligar Jörgen Glemme.

De vindkraftverk som byggs inom Zinkgruvanprojektet har en navhöjd på 110 meter, lägg därtill rotorbladens längd på 68,5 meter så når man 178,5 meter.

– För var tionde meter man kommer upp ökar effekten med drygt tre procent. Vi har tillstånd för 180 meter, säger Jörgen Glemme och förklarar varför man sätter upp vindkraftverk just i dessa trakter.

– Området ligger högt och har ett bra vindläge. Det blåser oftast sydvästligt, vinden får fart över Vättern och när den stiger upp över höjderna bildas lagom mycket turbulens.

– Det får heller inte finnas bebyggelse för nära med tanke på ljudutbredning och skuggning.

Det har funnits planer på vindkraftsetablering i området i cirka 15 år. Tillståndet vann laga kraft för cirka fyra år sedan.

– Det gäller i 30 år efter att det beviljats. Att bygget blev av nu beror på att turbin- och elpriserna är bra, förklarar Jörgen Glemme.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Rörby