Företaget byter namn: "Har vi väntat på"

Fjärrvärmeverket i Vadstena byter namn och samtidigt är man redo för att sätta mångmiljonutbyggnaden med nya pannan i drift inför vintern.

19 oktober 2018 18:00

Rindi i Vadstena AB byter namn till Solør Bioenergi Öst AB. Rindi har ägs av Solør sedan 2014 så namnbytet kommer inte som en överraskning.

– Det här har vi väntat på att det ska träda i kraft, säger regionchef Jan Lindkvist.

Nu har nya skyltar med företagsnamnet kommit upp på husväggen och samtidigt görs en del justeringar och efterkontroller i värmeverkets utbyggnad där den nya pannan ska få komma i bruk inför vintern.

I och med den nya pannan kommer företaget inte längre vara beroende av olja i samma utsträckning som tidigare utan kommer i princip att bli helt fossilfria.

– Det blir skönt, säger platschef Anders Lorin.

Utbyggnaden var beräknad att kosta 25 miljoner och har kunnat hålla budget ekonomisk, men tidsmässigt blev den nya byggnaden försenad bland annat på grund av att markförhållandena inte var riktigt sådana som väntat.

Hela området runt byggnaden har nu belagts med asfalt.

– Det är viktigt att kunna lagra bränsle på asfalt, säger Lindkvist.

Annars riskerar man att stenar följer med in när man lastar träflis.

I vinter räknar man med att köra båda pannorna parallellt. Den gamla pannan, som går under namnet Bettan, kommer stå för en stadig grundvärme, medan den nya, Bosse, som har bättre och moderna styrsystem kommer att var den där de reglerar värmeproduktionen utifrån temperatur ute.

I och med den nya värmepannan, som motsvarar 600 villapannor när det gäller kapacitet, är man på värmeverket också rustade för ett Vadstena som växer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa