Hundratals brandmän kartlagda

Delar av den inköpta rapporten om Räddningstjänsten i Östergötland kan vara en räddning för organisationen, menar fackliga företrädare. Samtidigt finns kritik mot utredarens slutsatser om Linköpings brandmän, medan Norrköping har en annan syn på läget.

20 december 2017 21:00

– Många av våra medlemmar mår rätt dåligt av innehållet i den här rapporten och känner inte igen sig, säger Mathias Lagerman, ordförande för Kommunals fackklubb inom Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

Han välkomnar de delar av rapporten som berör strukturella problem inom RTÖG.

– Jag tror verkligen att rapporten kan hjälpa oss med att åtgärda de problemen, säger Mathias Lagerman.

Håkan Jangland, representant för Kommunal vid räddningstjänsten i Norrköping, konstaterar att personalen där inte berörts mycket av de långvariga konflikterna.

– Rapporten kom inte som någon jätteöverraskning, vi har vetat hur det har varit. Men vi har inte alls känt av det här på samma sätt, säger Håkan Jangland.

Även Anders Ekblom, ordförande för Brandmännens riksförbund inom RTÖG, ser positivt på rapportens förslag om åtgärder:

– Nu ser vi framåt och tror att det här kan bli bra, säger han.

Efter konflikter inom räddningsförbundet RTÖG (ägt av Linköpings, Norrköpings, Åtvidabergs, Valdemarsviks och Söderköpings kommuner) beslutade den politiska ledningen att köpa in en analys från hälsoföretaget Previa. Först analyserades räddningstjänsten i Linköping där konflikten varit mer uttalad. Senare analyserades även Norrköping. Sammantaget har genomlysningen kostat 940 000 kronor.

Rapporten konstaterar att konflikterna går tillbaka till 2010 då RTÖG bildades av Linköpings och Norrköpings kommuner. Enligt konsultens slutsatser saknade den politiska ledningen erfarenhet av samarbete om gemensamma mål och de högsta tjänstemännen saknade erfarenhet av att leda stora organisationer. Dessutom rådde olika arbetsplatskulturer i Linköping och Norrköping, där Linköpings brandkår hade en mer utpräglad tradition av personalpåverkan.

Av Previas rapport framgår att vissa brister fortsatt finns. Den högsta strategiska ledningsgruppen har ibland arbetat operativt så att beslut kunnat uppfattas som otydliga. I Linköping saknas en enhetlig chefsgrupp enligt Previas konsult, som föreslår att Linköping och Norrköping ska ha varsin operativ ledningsgrupp, styrda av högre gemensamma chefer.

Konsulten menar att Linköpings räddningsstationer är arbetsplatser där delar av personalen under lång tid skaffat sig stor makt, blivit autonoma och inte accepterar att bli ledda av chefer. En onyanserad bild av räddningstjänsten, anser Kommunals ordförande Mathias Lagerman.

– Fackliga parter och arbetsgivaren har under lång tid inte lyckats möta varandra i förhandlingsrummet, säger han.

Mari Hultgren (S), politisk ordförande i RTÖG:s högsta ledning, tycker att Previas rapport är rättvisande och bra.

Konsulten talar om problem som pågått i sju år. Hur har det kunnat pågå så länge?

– Vi har satt in åtgärder men när man har en så sluten kultur som den här, då är det svårt för att människor inte vill ta till sig insatser.

Men om det skulle stämma att anställda inte accepterar att bli arbetsledda, hade inte arbetsgivaren kunnat göra ytterligare insatser mot det då?

– Det har varit svårt när man har spekulerat om vad som har varit problemet. Nu har vi den här genomlysningen av hela organisationen. Nu kan vi jobba framåt, hävdar Mari Hultgren.

Både Mari Hultgren och fackliga företrädare uppger att ett ökat lugn numera råder i organisationen.

Tillförordnade förbundsdirektören Ulf Lago har uppdrag att genomföra förbättringar som Previa har föreslagit. Rekrytering av en ny förbundsdirektör pågår. Mari Hultgren säger att ett namn troligen kan presenteras i januari 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen Henrik Johansson

Ämnen du kan följa