Satsar 25 miljoner på värmeverket

Rindi i Vadstena AB gör mångmiljonsatsning på fjärrvärmen för att möta efterfrågan, trygga leveranserna och satsa på miljön.

17 december 2017 10:00

– Vadstena växer och vi levererar mer fjärrvärme än någonsin, säger regionchef Jan Lindkvist.

På fjärrvärmeverket eldar man med rester från sågverks- och pappersindustrin. Mycket av bränslet kommer från skogen och det är möjligt för lokala skogsägare att lämna stockar eller spån.

– Det är rena träbränslen, förtydligar Lindkvist.

På värmeverket i Vadstena eldas inga restprodukter från soptippar eller liknande.

Nu eldar man till viss del med olja, men det kommer i princip att försvinna helt efter utbyggnaden då man får en till panna på plats.

– Investeringen är på cirka 25 miljoner kronor, säger han.

Satsningen på ytterligare en panna gör förutom att anläggningen blir mer miljövänlig också att leveransen av fjärrvärme blir säkrare.

– De här pannorna blir helt separerade från varandra. Stannar en panna så går den andra, säger Anders Lorin som är platschef vid värmeverket i Vadstena.

Redan nu har anläggningen hög driftssäkerhet och näten är tillförlitliga, men det var ändå självklart att pannorna skulle vara separata för att ytterligare kunna säkerställa leveransen av fjärrvärme.

Fjärrvärmeverket i Vadstena startades 2002.

– Då trodde de nog inte att det skulle bli så stort som det blivit. I så fall hade de nog haft två pannor från början, säger Lorin.

Efterfrågan på fjärrvärme i Vadstena är stor.

– Vi har förfrågningar på både små och stora projekt, säger han.

Ett av de senare projekten de varit involverade i är markvärmen som ligger i Storgatan nu. Fjärrvärme gör att Storgatan hålls snöfri under vintern.

I stort sett alla större fastigheter i Vadstena värms med fjärrvärme.

– Vi har värmen till alla historiska byggnader också, säger han.

Värmeverket står för 80 procent av Vadstenas totala värmebehov och efterfrågan ökar i och med att Vadstena växer. Förberedelser pågår just nu för att planerad nybyggnation i Drottningmarken ska kunna förses med fjärrvärme.

Arbetet med att schakta för att bygga ut värmeverket påbörjades i våras och övrigt arbetet startade upp under hösten. En ny skorsten har rests och just nu pågår gjutningsarbeten.

– Tunga grejer som panna och ugn måste på plats innan huset kan byggas, säger Lorin.

Därefter ska huset byggas och blir en förlängning av nuvarande byggnad.

– Vi kommer att starta den nya pannan i april, säger Jan Lindkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa