Nya lägenheter riskerar försening

Bygget av nya lägenheter i Borensberg riskerar försening sedan Bostadsstiftelsen Platen upptäckte metall i marken.

25 februari 2017 10:00

I början av året så tog Bostadsstiftelsen Platen det första spadtaget för 24 nya lägenheter i Borensberg. Projektet ska resultera i två hus på tre våningar vardera. Nu pågår ett saneringsarbete som kan innebära en försening av Platens planer. Beroende på hur mycket mark som är förorenad så riskerar inflyttningsdatumet satt den 1 december 2017 att påverkas. Enligt bygg- och teknikchef Karin Jönsson jobbar de på så snabbt de bara kan.

– Saneringen påbörjades förra veckan och jag kan inte svara på hur lång tid den kommer att pågå. Men vi har en uppfattning av utbredningen, berättar hon.

Det var efter inledande provtagningar som metallföroreningar påvisades. Föroreningarna ligger ytligt och Karin Jönsson misstänker att det handlar om massor som transporterats dit.

– Förr i tiden fick man lov att köra runt massor mellan olika marker och man hade inte samma koll på eventuella föroreningar. Tyvärr så är det nog så det gått till även i Borensberg.

Kostnaden för saneringen ligger helt på Platen, men då utbredningen ännu inte är fastställd finns inget slutbelopp.

– Många som bygger fastigheter i centrala lägen måste sanera och det är något man får ta med i beräkningen, även om man aldrig riktigt kan budgetera för det, säger Jönsson.

Då marken ska användas för bostäder gäller Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.

– Vi följer lagstiftningen och de värden som vi måste hålla oss inom, förklarar Jönsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!