Tre kommuner överklagar skjutningarna

Motalas, Vadstenas och Ödeshögs kommuner går nu samman och protesterar mot att Försvarsmakten ska utöka provskjutningarna på Vättern. I en debattartikel i MVT skriver man bland annat att, ”vårt dricksvatten är inget skjutfält”.

11 juni 2016 08:00

Den 18 maj beslutade miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsens i Västra Götaland att Försvarsmakten ska få utöka antalet årliga skjutdagar över Vättern med 50 procent.

Samtidigt med detta godkände man att gränsen för antalet skott som militären får avfyra höjdes från 1 000 till 25 000 per år (grovkalibriga). Till detta ska läggas 44 000 skott (finkalibrig) och 150 övningsraketer som också gavs tillstånd till.

– Vi tänker överklaga det här. Vättern är unik på många sätt och ska självklart inte användas som ett jättelikt övningsfält. Den är dricksvattentäkt för invånarna i elva kommuner och det finns en stor risk att alla de naturvärden som finns i och kring sjön med fiskar och fåglar kommer att skadas allvarligt, säger Motalas kommunalråd Camilla Egberth (S) i en kommentar till debattartikeln där man pekar flera områden som kommer att påverkas genom de utökade provskjutningarna.

Föroreningar som på sikt utgör en hälsorisk, bullerstörningar som minskar till exempel intresset för att skaffa sig ett boende med vattennära läge, Motala vill ju på detta område stärka sitt platsvarumärke som Östergötlands sjöstad, ett hotat friluftsliv samt en negativ inverkan på verksamheter som yrkesfiskare och lantbrukare bedriver på och alldeles i närheten av Vättern.

– Det finns andra områden som Försvarsmakten kan öva på och som inte är lika känsliga som Vättern, menar Camilla Egberth som tillsammans med sina kollegor i Vadstena och Ödeshög nu kräver att Försvarsmaktens utökade tillstånd återkallas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pelle Johansson