Vill freda Sommen från järnväg

Sommenbygdens naturvårdsvänner vill bygga en ny järnväg för snabbtåg istället för höghastighetståg. Det kan rädda sjön Sommen.

4 oktober 2017 06:05

På försommaren rapporterade vi att Tranås SNF-krets (Tranås naturskyddsförening) säger bestämt nej till en ny höghastighetsjärnväg som går över Sommen.

Föreningen har inte stannat vid det utan den skickade tidigt i somras in ett eget förslag till Trafikverket om sträckan Linköping–Borås.

Även SNF-kretsarna Mjölby-Boxholm och Kinda-Ydre ställde sig bakom förslaget och stödet för det har sedan växt. Förenklat stöds det i dag av naturskyddsföreningen i hela södra Sverige.

Inriktningen i naturskyddsföreningen förslag är en ny järnväg Linköping–Borås inriktat på snabbspår för järnväg med maxhastighet på 200–220 km/tim.

– En höghastighetsbana för hastigheter på 350 kilometer i timmen måste dras spikrakt, som ett spett. Det går inte att runda berg och ta hänsyn till vattendrag och andra känsliga områden, säger Torsten Svärd.

Vi träffar honom, Märta Svärd och Troels Hoffmann, de är alla med i styrelsen för SNF i Tranås, Märta är ordförande.

De tre menar att det är omöjligt att få ett stationsläge i nära anslutning till Tranås stad utan att det byggs en järnvägsbro över norra delen av Sommen, antingen över Sommenviken eller Andersbosjön (även kallad Boxholmsviken). De är besvikna över att lokala politiker knappast alls tagit till sig detta.

Naturvårdsvännerna är mycket nöjda med att Trafikverket för en månad sedan valde bort höghastighetsbanan Ostlänken och därmed heller inte vill satsa på någon sådan söderut.

– Vårt förslag ligger väldigt nära Trafikverkets. Vi tycker det är okay att maxhastigheten höjs till 250, säger Märta Svärd.

Tranåskretsen menar att ett en järnväg byggd för snabbspår är det sammantaget bästa för landet. De breddar resonemanget till mer än naturingreppen.

De anser att betydligt fler samhällsmedborgare får nytta av en flexibel järnväg för snabbtåg än en oflexibel för höghastighetståg.

De tycker att det är galet att för korta restidsvinsters skull bygga en järnväg som varken pendeltåg, godståg eller andra tåg än snabb- och höghastighetståg kan trafikera.

– De blir väldigt sårbart när det saknas möjligheter till överväxlingar mellan spåren, säger Märta Svärd.

Naturskyddsföreningarna i Sommenbygden ordnar på kvällen 18 oktober en föreläsning i Boxholms Folkets hus med temat "Värna sjön Sommen".

Medverkar gör Stellan Hamrin, filosofie doktor i limnologi och ansvarig för sötvattenlaboratoriet i Drottningholm. Även Jan Herrmann, docent i limnologi, föreläser.

Rälsen delar miljöopinionen

SNF Tranås har nått enighet i järnvägsfrågan från att inledningsvis varit oeniga.

Föreningen ser det som en spännande och viktig lobbytid fram till mars nästa år när riksdagen ska fatta beslut om hur järnvägsnätet i landet ska rustas upp.

För de lokala naturvårdsvännerna är det en besvikelse att Centerpartiet på sin partistämma tog ställning för höghastighetsjärnväg liksom Miljöpartiet tidigare gjort det.

Sommenbygdens naturvårdsvänner ser det som att den del av miljöopinionen som slåss för höghastighetsjärnväg gör det för att få tåget att konkurrera ut flyget.

De beklagar den strategin, de tycker det är bättre att i takt med den tekniska utvecklingen ställa krav på flyget att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karl-Johan Norén