Vd:n får ett nationellt uppdrag

Lena Miranda, vd för Science Mjärdevi park, får nu ett nationellt uppdrag som ordförande för Sisp, en branschförening för landets science-parker.

13 april 2018 13:00

Lena Miranda tillsattes som ordförande vid föreningens årsstämma som hölls på det årliga eventet Innovationsriksdagen, denna gång i Borås, i veckan. Hon har tidigare varit vice ordförande.

– Det ska bli fantastiskt roligt, det är ett jättebra nätverk som gör mycket bra för Sverige och med engagerade medlemmar, säger Miranda.

På Innovationsriksdagen var hon med och överlämnade ett innovationsmanifest till näringsministern och miljöministern som deltog. – Det är roligt att branschen har fått ett så stort erkännande och den kvalitetsstämpeln.

Hur ska du kombinera ditt nuvarande vd-arbete med detta?

– Det känns som en naturlig del av mitt jobb där jag också får en nationell plattform att verka utifrån. Jag vidgar nätverket nationellt med både medlemmar och den sfär som står föreningen väldigt nära, som universitetens holdingbolag, Vinnova, Tillväxtverket, departementen, Business Sweden med flera. Med det här uppdraget ser jag bara möjligheter!

Hur ska du få tiden att gå ihop?

– Jag försöker att frigöra mig från ett antal uppdrag som jag har i dag, det är något jag diskuterar med min ordförande (s-märkta borgmästaren Helena Balthammar). Jag har avsagt mig en styrelsepost i Visualiseringscenter i Norrköping. Jag ser över om det är något ytterligare styrelseuppdrag som jag ska kliva av.

Hur blir det att ha både ett nationellt uppdrag och samtidigt lyfta fram Linköping?

– Om hela branschen får bättre förutsättningar så gynnar det parken och vår region. Jag får möjlighet att sätta mig in i de nationella processerna som pågår och kan se vad som är relevant för vår region. Men jag ser också fram emot att få jobba med vad som är bra för branschen i sin helhet.

Under åren i Sisp:s styrelse har Lena Miranda sett Science-parker i olika delar av Sverige.

– Jag blir alltid imponerad av något som parkerna har lyckats med. Vi kan bidra stort med omställningen av hela Sverige i digitaliseringen. Vi kan få vissa av de här processerna att fungera. Vi är ett litet land och vi måste formera styrkorna för att vara i toppen av dem som leder innovationsligan i världen, säger Lena Miranda.

Sisp

Swedish Incubators & Science Parks. En medlemsbaserad branschförening för Sveriges inkubatorer och science parks.

Sisp har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Företagsparkerna drivs i olika skala ungefär som i Science Mjärdevi park som är ett kommunägt bolag. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser.

Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter ska bidra till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Se mer: www.sisp.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa