Yvonne Andersson (KD) uppmanar till samarbete med SD

Sverigedemokraternas stora valframgång ställer nya krav på hur partiets representanter bemöts i det praktiska politiska arbetet.

15 september 2014 11:44

Det menar Yvonne Andersson, avgående riksdagsledamot för KD. Hon tycker inte att det är någon bra idé att utesluta dem från att lyfta sina politiska idéer.

Som ett exempel nämner Yvonne Andersson det faktum att SD faller utanför kvittningssystemet som riksdagspartierna kommit överens om att praktisera. Kvittningssystemet innebär att maktbalansen upprätthålls vid en omröstning om en ledamot av någon anledning inte kan vara med genom att en ledamot ur det andra blocket då avstår från att rösta. SD har inte omfattats av kvittningen eftersom partiet inte ingår i något av blocken.

– Jag vet inte hur det kan lösas, men det borde redas ut i respekt för att också en SD-politiker kan bli sjuk, säger hon.

Yvonne Andersson menar också att det vore rimligt att att alliansen samarbetar med SD i vissa sakfrågor.

– Det finns sakfrågor där vi är överens, till exempel vissa utbildningsfrågor. Då borde vi kunna söka stöd i syfte att få en bredare majoritet. I vilka frågor samarbete skulle kunna ske, är den stora frågan.

Hon poängterar att hon inte delar SD:s uppfattning i alla frågor. Men det finns en fara i att SD utesluts ur det politiska samarbetet.

– Det väcker en "tycka synd om" mentalitet som partiet tjänar på istället för att fokus hamnar på partiets politik. Frågan är väldigt känslig och jag har egentligen ingen konkret lösning, men de är valda av svenska folket och i den meningen måste vi behandla dem med respekt. Jag tror på att man sprider värderingar genom att föra samtal.

För Yvonne Andersson handlar det om att respektera SD-politikernas människovärde.

– Vi kan inte behandla dem som om de inte fanns. Det är viktigt att frågan om hur vi ska möta partiet och dess representanter kommer upp till debatt.

Finns det något positivt i att alla riksdagspartier valt att inte samarbeta med SD hittills?

– Ja, det har varit en tydlig markering mot SD:s uppfattning i vissa frågor.

SD har ställts utanför samarbete hittills för att det inte anses vara ett demokratiskt parti. Anser du att det är det?

– Demokrati är ett svårt begrepp. Jag delar uppfattningen om att de inte är ett demokratiskt parti. Men de har ställt upp i val med sina idéer och de har fått många väljares röster. I den meningen är de valda i demokratisk anda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Gerdien