Vägen till badet kan stängas för bilar

Fastighetsägare vill att vägen mellan Arnö och Tycklingebadet stängs för allmän trafik. Nu ska frågan utredas.

24 april 2019 15:00

I februari fick Vadstena kommun in en skrivelse från ägarna till en fastighet i Tycklinge. De anser att trafiksituationen på vägen mellan Arnö och Tycklingebadet är så pass besvärlig att de vill att vägen stängs av för allmän trafik, vilket de menar skulle gynna friluftslivet och ge en säkrare miljö för dem som går och cyklar längs vägen.

Ärendet har nu varit uppe i samhällsbyggnadsnämnden och där har man beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att höra övriga delägare i vägens gemensamhetsanläggning och kultur- och utbildningsförvaltningens syn på en avstängning. Detta ska göras som en del i den fortsatta handläggningen av ärendet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa