Utmaningen: En allt äldre befolkning

Vadstena kommuns folkmängd ökar och det är de äldre som blir allt fler. Det innebär jätteutmaningar för kommunen framöver.

20 maj 2019 16:30

Enligt en befolkningsprognos beräknas kommuninvånarna öka med 800 personer och fram till år 2030 beräknas gruppen 75 år och äldre öka med ungefär 430 personer.

– Det är en jätteutmaning vi står inför med en ökande äldre befolkningen, säger socialchef Desirée Svanberg.

Till år 2030 kommer kommunen att behöva ungefär 65 nya omsorgsplatser. Det motsvarar ett nytt äldreboende i kommunen.

Att bygga ett nytt äldreboende är en något som tar tid i en process från detaljplanearbete till färdigbyggt boende.

Men framtida omsorgsplatser är inte den enda utmaningen.

– Kompetensförsörjningen är en jättestor fråga i det här, säger hon.

I framtiden kommer mycket vård- och omsorgspersonal att behövas.

– Det gäller inte bara att rekrytera in personal utan även att behålla personal, säger hon.

Förutom att bemanna upp ett nytt äldreboende står man i kommunen inför en del pensionsavgångar som också kräver personalrekrytering inom omsorgen.

När det gäller rekrytering av omsorgspersonal konkurrerar Vadstena kommun med närliggande kommuner som alla har ett personalbehov inom omsorgsverksamheten framöver.

– Det är kommunens ambition att vara en attraktiv arbetsgivare, säger socialnämndens ordförande Jane Råsten (S).

Desirée Svanberg inflikar att ett gott ledarskap är viktigt för att personal ska trivas och vilja vara kvar på sin arbetsplats.

Inom kommunen ser man att man måste jobba med andra lösningar också, så att personer kan bo hemma längre och ändå ha en bra livskvalitet.

Omsorgen har stärkts upp med arbetsterapeuter.

– Vi kommer att förstärka ytterligare nästa år, säger Jane Råsten.

Genom att stärka upp teknik, hjälpmedel, arbetsträning och hemtjänst kan flera bo hemma längre.

Ett stort problem för många äldre är ensamheten.

– Vi kan bli friskare bara vi har ett nätverk och en social samvaro. Det gör att vi klarar oss bättre och mår bättre, säger hon.

Som ett led i att hjälpa till med att bryta ensamheten håller kommunen nu på att sammanställa en folder med information om all social verksamhet som anordnas av kyrkan, föreningar och andra frivilliga.

För att kunna möta behovet av äldreomsorg i framtiden har en handlingsplan tagits fram för 2019-2030. Handlingsplanen har godkänts i socialnämnden, men ska slutligt antas i kommunfullmäktige.

– Det här är en hjälp i vårt arbete och vår planering, säger Desirée Svanberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa