En Vadstenabo har via kommunens "Tyck till! Synpunkter & klagomål" framfört åsikten att nedfallna träd i området vid Tycklingestråket ger ett dåligt intryck och uppmanar till uppröjning. "Röj snarast upp bland trasiga och nedfallna träd vid Tycklingestråket", skriver Vadstenabon.

Driftsingenjör Mikael Lilja har besvarat den inlämnade synpunkten och meddelar att träd och grenar som hängde ut över gångvägen nu är nedsågade. Dock måste kommunen ta hänsyn till strandskyddet, vilket innebär att de inte väsentligt får förändra livsvillkoren för djur och växter i området. Man får bara göra mindre ingrepp såsom att fälla enstaka träd. Området är en populär häckningsplats för många fåglar.