Personröster registrerades felaktigt

Valprövningsnämnden avslår överklagandet rörande felaktighet i personröster. Fel har begåtts, men det har inte påverkat valutgången.

28 januari 2019 15:00

Nu har Valprövningsnämnden fattat beslut i ärendet där en Vadstenabo överklagat det fastställda valresultatet till kommunfullmäktige i Vadstena då han befarat att det förekommit felaktigheter i rösträkningen. Han och hustrun hade båda personkryssat Bengt-O Petersson (K), men inga personkryss på honom hade redovisats i valdistriktet Innerstaden när Länsstyrelsen Östergötland fastställde valresultatet. Med anledning av detta ansåg han det befogat att en ytterligare kontrollräkning av röster och personröster borde göras i Vadstena.

Den 7 november 2018 räknade länsstyrelsen om personrösterna för Konsensus i det aktuella valdistriktet. Omräkningen visade att en förväxling skett gällande personröster och Malin Löfstedt (K) hade av misstag påförts de tio personröster som angivits för Bengt-O Petersson.

Misstaget med de felregistrerade personrösterna har inte påverkat den slutliga mandatfördelningen och båda kandidaterna valdes in i kommunfullmäktige på grund av sin placering på valsedeln.

Valprövningsnämnden konstaterar därmed att det i samband med registreringen av personröster gjorts ett fel, men att avvikelsen inte påverkat valutgången. Därför avslås Vadstenabons överklagande.

Bengt- O Petersson (K) vars personröster inte räknats i det aktuella valdistriktet hade väntat sig detta utslag.

– Jag har ju sett det här svaret och var ju informerad om det innan. Jag såg när länsstyrelsen gjort sitt uttalande till valprövningsnämnden, säger han.

Han är kritisk till att man inte helt kan lita på det resultat som presenteras på Valmyndighetens webbsida.

– Det är ju väldigt störande att inte till 100 procent kunna lita på resultaten som Valmyndigheten publicerar. Detta fel hade ju aldrig uppmärksammats om det inte hade visats sig att det angivits att jag hade noll personröster i det distrikt det handlar om, Vadstena innerstad.

Han anser att kontrollsystemen skulle vara säkrare.

– Det är mänskligt att göra fel, men systemet måste vara så säkert att när någon gör ett fel så ska det upptäckas i nästa instans, säger han.

Nu har det varit en väljare som upptäckt felet först efter att slutligt valresultat redovisats.

Ytterligare en Vadstenabo lämnade in ett överklagande då hans personröst på Per Ginning (M) inte redovisats. Hans överklagande var inlämnat för sent och har därför avvisats av Valprövningsnämnden.

katarina.hyden@ostmedia.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa