Mobil mätare ska minska fortkörning

En Vadstenabo oroar sig för trafikläget på Hovsvägen och föreslår kommunen att vidta fartdämpande åtgärder. "Vi har flera åtgärder på gång", svarar driftsingenjör Daniel Wahlström.

6 september 2019 06:00

I en skrivelse till Vadstena kommun påtalar en boende i närheten av Hovsvägen att hon ser bilar som gasar på direkt efter att gångfartsområdet lämnats och att många bilister kör för fort när skolorna passeras.

I sitt brev till kommunen föreslår hon att en digital hastighetsmätare sätts upp så att bilister ser sin egen hastighet och hon hoppas att fler skulle välja att lätta på gasen om de ser röda siffror och en uppmaning att sänka farten.

Utöver det skulle hon vilja att kommunen bjuder in polisen till Petrus Magni skola för information om trafikregler och körkortsvillkor.

"Någon måste göra innan det händer en allvarlig olycka. Betänk att vägen går mellan två skolor", avslutar hon.

– Sedan vi byggde om Hovstullen så är det faktiskt en bristfällig skyltning av hastigheten, säger Daniel Wahlström.

I samband med ombyggnaden togs en 30-skylt bort som visar hastigheten på Hovsvägen ut mot Väderstavägen. Det har missats att skylta hastigheten där, men nu har en ny skylt beställts.

– Sedan är det utbyggd fartbegränsare en bit upp med upphöjda kullerstenar, men där är det sönderkört. Det ska sitta pollare för att markera de här trafikhindren, säger han.

Även nya pollare är beställda nu, berättar han.

En digital hastighetsmätare har också beställts.

– En sådan investerar vi i, som vi ska kunna flytta till utsatta områden. Det har vi märkt, då jag jobbade i Motala innan, att så fort den här lyser rött så bromsar bilar in, säger han.

Trafikräkning har årligen gjorts i Vadstena och en ny sådan kommer att beställas framöver.

Till nästa år planerar man på några gator också att måla högsta tillåtna hastighet med stora siffror på asfalten.

Kommunen har fått in mycket klagomål på höga hastigheter både vid skolor och inne i villaområden.

– Jag har haft en dialog med polisen om att vi vill ha tätare trafikkontroller, säger han.

Förslaget om att informera på skolor har till viss del redan initierats.

– Vi ska se till att polisen kan hålla en information på något föräldramöte eller så för att föräldrar ska få bättre förståelse för trafiksituationen.

I kommunen planeras ett möte för att diskutera fartdämpande åtgärder på de gator som har störst problem med fortkörare.

– Men i slutändan är det polisen sak om man åker för fort, om vi har gjort vad vi kan för att sänka hastigheten, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa