Kvinna sågade ner 146 träd - döms

Fastighetsägaren lät avverka en värdefull allé i Vadstena kommun – utan tillstånd. Nu har hon dömts till böter.

11 juni 2018 15:57

Kvinnan gjorde sig skyldig till brott mot områdesskydd i januari 2017. Det slog Linköpings tingsrätt fast på måndagen.

Av domen framgår att totalt 146 träd fälldes i den biotopskyddade allén, som enligt länsstyrelsen var en av Östergötlands fem mest värdefulla alléer innan avverkningen.

Under rättegången förnekade fastighetsägaren brott och hävdade att hon trott att hon beviljats dispens efter sina kontakter med länsstyrelsen. Hon ansåg också att hon agerat i en nödsituation eftersom allén, som var hårt drabbad av almsjuka, var en säkerhetsrisk för både personer och bilar som åkte på vägen.

Länsstyrelsen var dock av en annan åsikt. Myndigheten hade visserligen ärendet på sitt bord men något beslut om dispens, vilket krävs för att göra annat än säkerhetsbeskärningar, hade ännu inte tagits. Enligt två anställda som besiktat allén var många av träden döda men bara tre-fyra stycken så illa däran att hela behövde tas ned. De flesta hade kunnat säkras genom beskärning, enligt dem.

Många av träden hade också kommit in i en fas när de var som mest värdefulla för djur. Allén bedömdes därför som mycket viktig att bevara.

Fastighetsägaren dömdes till 60 dagsböter. Tingsrätten skriver i domen att kvinnan kände till att det krävdes dispens och i vart fall varit "straffbart oaktsam" genom att inte kontrollera att det verkligen hade meddelats i skriftlig form. Att avverka i så stor omfattning av säkerhetsskäl anses inte heller försvarligt med tanke på det stora skyddsvärdet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa