Inga medborgarförslag i fullmäktige

Medborgarförslag och allmänhetens frågestund kommer att tas bort när arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras.

7 juni 2019 20:00

Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderades senast 2016 och nu är det dags igen. Nya förslaget till arbetsordning ska gälla från den 1 juli 2019. Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning som säger vad som ska gälla för fullmäktiges sammanträden utöver bestämmelserna i kommunallagen. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ny arbetsordning. Vissa förändringar är en anpassning till den arbetsordning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslår.

Den största förändringen i förslaget till ny arbetsordning är att det från den 1 juli i år inte ska vara möjligt att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom medborgarförslag och att allmänhetens frågestund tas bort.

– Det blev ett enhälligt beslut på det, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M) efter att frågan ny arbetsordning för kommunfullmäktige varit uppe på kommunstyrelsens sammanträde.

Genom medborgarförslag har boende i Vadstena kunnat lämna in förslag och idéer som blivit politiskt behandlade. Den administrativa och politiska hanteringen har inneburit att svaren ofta dröjt väldigt länge. Medborgarförslagen har först accepterats av kommunfullmäktige, sedan skickats till berörd nämnd för beredning och därefter i de flesta fall gått tillbaka beslutsvägen via nämnden, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige igen. Ibland har det tagit ett år eller mera från förslag till slutligt svar.

För att undvika denna omständliga hantering vill man nu ta bort medborgarförslagen från kommunfullmäktige och istället införa återkommande medborgardialoger i olika former utifrån teman eller riktade mot en enskild målgrupp.

Allmänhetens frågestund är ett tillfälle då kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde pausas för att närvarande medborgare ska få möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda politikerna. Under mandatperioden fanns vid de flesta av fullmäktiges sammanträden inga frågor från allmänheten. Intresset för att ställa frågor vid ett fullmäktigesammanträde bedöms därför varit lågt de senaste fyra åren.

Kommunens webbplats ska få en tydligare funktion för allmänhetens frågor och synpunkter och det ska även vara möjligt att lämna synpunkter och förslag personligen antingen i kommunhusets medborgarservice eller på nyinrättade InfoCenter på Storgatan.

Slutligt beslut om kommunfullmäktiges arbetsordning ska tas vid nästa sammanträde i fullmäktige den 19 juni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa