Förslaget: Lagstifta för att skydda Vättern

Lagstifta för att skydda Vätterns vatten från föroreningar. Det är yrkandet i en av de motioner som Anders Agnemar (C) skickat in till Centerstämman som hålls i höst.

10 mars 2019 19:00

– Det är jätteviktigt att man gör någonting för det här vattnet nu, säger han.

Vättern är dricksvattentäkt för många kommuner och kan i framtiden vara aktuell som vattenförsörjning för ytterligare kommuner.

Han menar att alla vattentillgångar i landet måste skötas med omsorg och att vissa vattentäkter kräver ett extra skydd. Därför yrkar han på att Centerpartiet ska ta initiativ till att en särskilt lagstiftning kommer till stånd för att skydda Vättern från nya föroreningar och att pågående föroreningar avvecklas över tid.

Agnemar har engagerat sig i Vätterns vatten i 30 år nu. Då var den viktigaste frågan att få stopp på utsläpp från Aspa bruk.

– Man får jobba på tills det blir resultat, säger han.

Ytterligare tre motioner har han lämnat in till stämman som hålls i Karlstad i september.

I en motion föreslår han att tandvården sammanförs med sjukvården till ett system som innebär att tandvårdspatienter och sjukvårdspatienter ska ha samma ekonomiska förutsättningar.

– Det här är en åtgärd för att minska klyftorna mellan människor i Sverige, säger han.

Som det är nu finns det grupper i samhället som prioriterar bort tandvård för att de helt enkelt inte har råd.

Dessutom menar Agnemar att dålig tandhälsa påverkar andra system i kroppen, vilket ytterligare är ett argument för att tandvården borde sammanföras med sjukvården.

Den andra motionen handlar om införandet av en permanent amnesti för återlämnande av skjutvapen och handgranater.

– Illegala skjutvapen och handgranater måste bort och jag har inte hittat några problem med en sådan amnesti, säger han.

I den sista motionen till stämman yrkar han på att Centerpartiet ska verka för att få fram ett system för drivmedelsskatterabatt. Han är inte emot att drivmedelsskatter används som styrmedel för att få trafikanter att åka mera kollektivt.

– Men man bör inte pressa alla lika hårt, säger han.

De som bor på platser som saknar allmänna kommunikationer och där det är långt till samhällsservice som livsmedelsbutiker, vårdcentral och annat, borde inte beskattas lika hårt.

– Då tycker jag att de ska få tillbaka en del av den skatten, säger han.

Han ser avdrag i deklarationen som en möjlig utväg. Faktorer som familjens storlek, avstånd till viktiga samhällsfunktioner och bristande tillgång på kollektivtrafik skulle ge möjlighet till ekonomisk kompensation.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa