Förbundet ska vårda sjön Vättern

Vätternvårdsförbundet är en aktör när det gäller Vättern som dricksvattentäkt och annat. Förbundets vice ordförande ger en bild av hur förbundet fungerar.

31 augusti 2019 14:00

Nyligen skrev vi om att Vadstena kommun ställer sig bakom Vätternvårdsförbundets yttrande i det ärende som nu ligger hos mark- och miljödomstolen efter att Försvaret valt att överklaga länsstyrelsens beslut om flygverksamhetens omfattning vid Karlsborgs flygplats. Vadstenapolitikern Anders Hedeborg (S) valdes för en tid sedan in som vice ordförande i Vätternvårdsförbundet.

– Det är en organisation full av kunskap, säger han.

Vätternvårdsförbundet är en ideell sammanslutning av 50 medlemmar.

– De har ett engagemang och intresse för Vättern, säger han.

Medlemmarna är kommunerna och länsstyrelserna runt Vättern, Havs- och vattenmyndigheten, Försvaret, lantbruk, enskilda fritids- och yrkesfiskare samt andra föreningar.

I förbundet finns tjänstemän i form av forskare.

Verksamheten finansieras med medlemsavgifter, men även statliga medel eftersom Vätternvårdsförbundet har uppdrag åt Havs- och vattenmyndigheten.

– Utifrån vårt perspektiv är dricksvattenaspekten väldigt viktig, säger han.

I dagsläget är omkring 280 000 personer beroende av Vättern för sin dricksvattenförsörjning.

– Och som dricksvattentäkt ökar Vätterns betydelse, säger han.

Förutom som dricksvattentäkt lyfter Hedeborg fram Vätterns betydelse för yrkesfisket och som ett turistmål i vårt område, men också dess värde för invånarna i form av rekreation, upplevelse och bad.

– Vättern är en enorm tillgång, säger han.

Förbundets medlemmar har olika syn och olika intressen som ibland står i konflikt med varandra.

– Det är många intressenter som ska förstå varandras ståndpunkter, säger han och fortsätter:

– Man ska vara en plattform och aktivt söka intressenter som vill delta.

Anders Hedeborg menar att det också innebär bra information in till förbundets forskare. Han berättar att det inom Vätternvårdsförbundet pågår forskning rörande PFAS, mikroplaster, fisket i Vättern och om invasiva arter i sjön.

Inom forskningen har Vätternvårdsförbundet också internationella kontakter och samarbeten.

– Vi tittar även på om vi ska söka andra samarbetsprojekt, inte minst när det gäller dricksvattenfrågor.

Själv ser han möjligheterna med ett nordiskt samarbete.

Vätternvårdsförbundet har också en utåtriktad verksamhet för att nå allmänheten, bland annat hade förbundet ett tält på Vätternrundans mässområde.

– Det handlar inte bara om opinionsbildning utan även om kunskapsspridning, säger Hedeborg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén