Mätning av antal fordon och hastigheter gjordes på i november, på Kalkhagsvägen, Tycklingevägen, Klosterledsgatan, Södra Vätterngatan och Birgittas väg, av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) på uppdrag av Vadstena kommun. Resutatet av mätningarna har peresenterats i en rapport.

Mätningarna pågick under fem dagar.

På Kalkhagsvägen gjordes mätningar på sträckan upp mot förskolan Blanka. Högsta tillåtna hastighet på sträckan är 30 km/h och bilisterna körde i snitt 26 km/h.

Överlag har bilisterna kört lagligt. På Klosterledsgatan och på Tycklingevägen är högsta tillåtna hastigheten 30 km/h och medelhastigheten under mätperioden var 33 respektive 31 km/h. Högsta uppmätta hastigheten på Tycklingevägen var 83 km/h.

Även på Birgittas väg mättes några fortkörare där den högsta uppmätta hastgiheten var 90 km/h på 40-sträckan. Totalt sett var medelhastigheten för de dryga 20 000 fordonen som passerade 39 km/h.

– Har man en medelhastighet på 39 kilometer i timmen då har man ju lyckats fullt ut faktisktiskt, säger driftsingenjör Mikael Lilja.

Att det finns enstaka som kör alldeles för fort är en sak för polisen inte kommunen, menar han.

Den gata där hastighetsöverträdelserna ska åtgärdas är Södra Vätterngatan där bilister i snitt kör 10 km/h för fort. Under mätningen körde 88 procent av personbilarna för fort.

Där planerar kommunen nu att sätta upp likadana trafikhinder som finns på Motalagatan för att få ner farten.