De har infört rökförbud på arbetstid

Första maj införde Vadstena kommun rökfri arbetsmiljö som innebär att anställda inte får röka under arbetstid och bara röka på anvisade platser.

24 juni 2019 16:00

– Det kommer från chefer och medarbetare som observerat att vi ligger långt efter. Till exempel har ju Regionen haft det här sedan långt tidigare. Det kändes lite konstigt att inte vi har infört det när man har gjort det på andra ställen, säger personalchef Siw Junling.

Motala kommun införde rökfri arbetstid redan för tolv år sedan och var då första kommun i Östergötland som införde det.

Siw Junling har bara jobbat i Vadstena kommun sedan februari förra året och kan därför inte svara på varför man inte infört rökfri arbetstid tidigare i kommunen.

– Det är nog bara att den frågan inte har varit i pipeline från vare sig arbetsgivarsidan eller från medarbetarsidan. Nu har det blivit en viktigare fråga för många fler och då har frågan lyfts och kommit på mitt bord, säger hon.

Fackliga organisationer och chefer i kommunens verksamheter har ansett att det nu varit läge att ta tag i detta. I och med det har rutiner för rökfri arbetsmiljö i Vadstena kommun tagits fram.

Målet är att ingen medarbetare ska bli utsatt för tobaksrök på eller i direkt anslutning till sin arbetsplats. Inga personer i kommunens verksamheter, såsom barn, elever eller boende, ska behöva utsättas för tobaksrök.

Skolan, som också är en kommunal verksamhet, har varit rökfri länge. Redan 1994 blev det förbjudet att röka på skolgårdar och motsvarande utomhusområden vid förskolor och fritidshem.

Tobaksrökning är för kommunens anställda, från första maj, inte tillåten på arbetstid utan får endast ske i samband med rast. Med rast menas obetalt uppehåll i arbetet då medarbetaren inte är skyldig att vara kvar på jobbet. Rökning är inte tillåten på betalda raster.

Medarbetaren som ska röka måste innan byta om till privata kläder och rökning är bara tillåten på platser som anvisats av arbetsgivaren.

Bestämmelserna om rökfritt gäller i kommunens lokaler och fordon. Även e-cigaretter omfattas av detta.

Enligt de framtagna rutinerna ska en medarbetare som inte följer rutiner kallas till ett korrigerande samtal med berörd chef och i förlängningen kan brott mot bestämmelserna om rökfritt vara underlag för uppsägning.

Kommunen har i egenskap av arbetsgivare ansvar för att vid introduktion av nya medarbetare informera om kommunens rutin för rökfri arbetsmiljö och hälsofrågor ska även ingå då chefer har medarbetarsamtal med sin personal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa