Under måndagen blev det i flera län tillåtet att bland annat grilla på egen tomt igen, till exempel i grannlänet Södermanland.

Magnus Matteo Edström, chef för Länsstyrelsen Östergötlands krisberedskapsorganisation, förklarar varför det utökade eldningsförbudet i inte upphävs i Östergötland:

– Vi konstaterar att brandrisken är extrem både idag och kommande dagar, det är både torrt och väldigt varmt. Vi vill se att brandrisken går ner och att den varaktigt kommer hålla sig på en lägre nivå innan vi ändrar till ett mer generellt eldningsförbud.

SMHI har en utfärdad klass 1-varning i Södermanland, precis som i Östergötland:

– Varje länsstyrelse gör sina egna bedömningar, och i Östergötland har vi gjort bedömningen att vi behöver fortsätta ha det totala eldningsförbudet. Länsstyrelsen samverkar och samråder med Östergötlands alla kommuner och räddningstjänster och vi har ett brett stöd för att ligga kvar på det utökade eldningsförbudet.

Magnus Matteo Edström säger att de i nuläget inte vet hur länge det utökade eldningsförbudet kommer gälla:

– Vi följer läget kontinuerligt via myndigheten för samhällskydd och beredskap och SMHI. Det går inte säga exakt hur mycket regn som behöver komma, men vi behöver få mer ostadigt väder och varaktigt regn.