Svårare smuggla med spritbussar

Correns granskning av spritbussar leder nu till förslag på skärpta lagar för alkoholinförsel. Både för privatpersoner och chaufförer.

10 november 2014 10:07

Mängden för personligt bruk ska begränsas, och chaufförer ska göras ansvariga för lasten och kunna straffas för smuggling, kräver moderaterna Finn Bengtsson och Andreas Norlén.

– De kriminella elementen i branschen blir naturligtvis fly förbannade över det här. Men företrädare för den seriösa delen av branschen har vädjat till oss politiker att agera och de har uppskattat Correns reportage om smugglingen, säger Finn Bengtsson.

De östgötska riksdagspolitikerna Andreas Norlén (ordförande i konstitutionsutskottet) och Finn Bengtsson (socialutskottet) har i flera år engagerat sig i frågor om grov organiserad brottslighet.

Efter Correns avslöjanden vårvintern 2014 om hur så kallade spritbussar vräker ut alkohol i Östergötland och resten av Sverige och smugglare drar in hundratals miljoner kronor svart varje år, lämnade de båda politikerna en rapport till dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M) i juni i år med förslag på åtgärder mot smugglingsbussarna.

Det fick Beatrice Ask att föreslå att Tullverket ges befogenhet att väga misstänkta bussar så att åkerierna kan avslöjas med överlast och straffas, som ett sätt att bromsa alkoholsmugglingen.

Motionen om skärpta lagar mot privatpersoner och chaufförer ska ytterligare försvåra för de organiserade spritsmugglarna.

– Jag hoppas att den nya justitieministern Morgan Johansson fyller på där Beatrice Ask slutade och agerar fort i det här. Det borde inte finnas någon partipolitisk skillnad i hur man ser på problemet, säger Finn Bengtsson till Corren.

I motionen skriver Bengtsson och Norlén att svenska domstolar glidit iväg när de ska bedöma hur mycket alkohol som är rimligt att privatpersoner får föra in utan att det ska betraktas som smuggling. Som Corren beskrivit i tidigare reportage står både tull och polis bakbundna när personer som stoppats i tullkontroll senare i domstol går fria genom att hävda att alkoholen är avsedd för kommande fest.

”I svensk rättspraxis har till exempel godtagits att sju personer får ta med sig åtta ton alkohol in i landet under förevändning att de ska ha fest” skriver Bengtsson och Norlén i sin motion.

Då Corren ställt bussbolag till svars för den pågående smugglingen har företagsföreträdare sagt att chaufförerna bär ansvar och chaufförer har hävdat att de inte kan hjälpa, eller inte har sett, vad resenärer lastar in i bussarna. En argumentation som Norlén och Bengtsson vill ha slut på. Busschaufförerna bör kunna vara straffrättsligt och skatterättsligt ansvariga på samma sätt som långtradarförare, anser de.

Organiserad spritsmuggling

Corren avslöjade med start i januari 2014 hur flera bussbolag i Östergötland går i skytteltrafik till alkoholmarknaderna i Tyskland och proppar bussarna fulla. Ombord sitter personer som i tullkontroll påstår att alkoholen tillhör dem. I själva verket är de målvakter och ett fåtal storsmugglare äger en stor del av alkoholen. Corren har visat hur bussarna har koppling till andra bolag i landet. De byter målvakter, chaufförer och bussar med varandra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!