Stridsbåt kunde förstört kanalslussar

Stridsbåten körde alldeles för fort på Göta kanal. I ett brev varnar Kanalbolaget för personskador och för att slussarna kunde gått sönder vilket kostat miljonbelopp.

10 december 2016 21:30

I slutet på augusti skulle en stridsbåt färdas sträckan Sjötorp-Mem på Göta kanal. Men Kanalbolaget menar att resan inte följde det regelverk som finns för att färdas längs vattenleden. Enligt ett brev till Försvarsmakten ska stridsbåten bland annat avverkat en sträcka på västgötasidan som i normalfallet tar 45 minuter att åka på mindre än 15 minuter. Fortkörningen på sträckan ska också ha orsakat en våg som trycktes hundra meter framför båten och som riskerade att resultera i ett slusshaveri. När båten dagen efter fortsatte mellan Motala och Berg ska båten åter framförts alldeles för fort, men när Kanalbolaget ringde båten och krävde en hastighetssänkning ska de ha slagit av på takten.

I brevet klargör Kanalbolaget vilka följder som kan uppstå om man kör för fort på kanalen. Vid en av slussarna på västgötasidan såg man risker för personskada och längs hela kanalen fanns en risk att hela slussar kunde förstöras. Det skulle innebära att kanalen måste stängas i flera veckor och reparationen kunde kostat miljonbelopp. Dessutom varnar Kanalbolaget att en havererad sluss skulle kunna leva till omfattande problem och att mindre orter kunde översvämmats.

Carolina Lorentzson-Nilsson, informationschef på marinbasen i Karlskrona, säger att de ser mycket allvarligt på händelsen, men att den typen av händelser är ovanliga. Militärpolisen har också inlett en utredning om brott mot sjölagen och den har nu lämnats över till civil åklagare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg