På tisdagen uppgick antalet konstaterat smittade i länet till 190 personer. På onsdagen hade den siffran ökat med 23 personer till 213 smittade sedan utbrottets början.

Antalet konstaterat smittade i länet säger dock tämligen lite om hur många östgötar som verkligen är smittade. Anledningen är att det numera endast är ett fåtal personer – i huvudsak personer som är aktuella för sjukhusvård och viss vårdpersonal – som testas för coronaviruset. 

På onsdagen vårdades 42 personer i länet på sjukhus. På tisdagen var motsvarande siffra 41 personer. 

Artikelbild

| Smittskyddsläkare Britt Åkerlind säger att det inte går att göra en uppskattning av hur många östgötar som är smittade av coronaviruset.

Totalt har fem personer, som bekräftats positiva med covid-19, avlidit i Östergötland

Antalet smittade som vårdas på sjukhus ökade från 41 till 42 från tisdagen till onsdagen. Innebär det att toppen snart är nådd?

– Vi kommer dock att få fler under dagen (läs på onsdagen). Själva analystiden är ganska lång på proverna. Sjukvården har personer som är inlagda och som misstänks vara smittade, men som inte är bekräftat smittade. Från det att provet tas till dess att svaret kommer tar det ungefär 16 timmar, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.  

Hur är läget på våra sjukhus i länet?

Artikelbild

| Smittskyddsläkare Britt Åkerlind säger att det inte går att göra en uppskattning av hur många östgötar som är smittade av coronaviruset.

– Vi har kontroll, men samtidigt måste vi rusta och planera för mer neddragningar av den övriga vården. 

Skapas det nya avdelningar på sjukhusen?

–  Nej, man ställer om. Man måste samverka så att man skapar delar som tar emot just de här patienterna. Det sker genom omflyttningar. Det är naturligtvis en stor utmaning för de lokala sjukvårdsledningarna på våra tre sjukhus. 

Kommer lokalerna att räcka, på andra håll i landet har man börjat ta fältsjukhus i bruk?

– Det är fördelen med att inte gå först. Vi kan snegla på hur situationen har blivit i vår omvärld. Hittills så har vi ordentligt med plats. Men vi har också en förberedelse på alternativa lokaler om det skulle behövas.

Vad kan det vara för lokaler?

– Frågan ligger inom fastighetssektionen. 

Hittills har fem smittade patienter avlidit på sjukhus. Är det risk för att fler kommer att dö?

– Vi kommer att få fler dödsfall. Den mest utsatta gruppen är de äldre med tidigare sjukdomar. Det kan vara så att det är den tidigare sjukdomen som har förvärrats men att man samtidigt har fått infektionen, säger Åkerlind och fortsätter:

– Vi har också sett att rökare får en allvarligare infektion. Ålder är en faktor, rökning en annan faktor och tidigare sjukdomar en tredje faktor och där är hjärt- och lungsjukdomarna nummer ett. 

Var har de flesta som drabbats blivit smittade, i Italien och Österrike eller här hemma i Östergötland?

– Smittan kom in i Sverige via gruppen som reste till Italien och Österrike. Men hade inte den gruppen rest så hade smittan ändå kommit in i landet. Alla världens länder drabbas. Smittan har kommit in via den här gruppen och sakta sprids det från en person till en annan. Vi kommer inte att kunna hindra epidemin, men vi vill fördröja den så att det går från en person till en annan och inte från en person till 20 andra. Det ska gå långsamt så att vi hinner med. 

Finns det någon uppskattning på hur många östgötar som just nu bär på smittan?

– Det är jättesvårt att säga. Vi har ingen erfarenhet av den här sjukdomen. Det enda vi kan säga är att vi har fler än de drygt 200 som har testat positivt. Men om det är en faktor två eller tio eller något annat kan vi inte säga ännu.