Regionen satsar på diabetesvård

Fler patienter med diabetes typ 1 ska få tillgång till insulinpumpar och sensorer.

13 april 2016 16:00

Östergötland

Därför avsätter Region Östergötland (tidigare landstinget) 15 miljoner kronor.

Under 2015 gjorde regionen en engångssatsning på för att öka användningen av insulinpump, sensor eller en kombination av båda. Hjälpmedlen underlättar för patienten och ger bättre kontroll av blodsockervärdet samt doserar små, programmerade mängder insulin vilket underlättar för den som har diabetes.

I Östergötland uppskattas 320 barn har diabetes typ 1. Av dessa använder 61 procent något av hjälpmedlen, bland vuxna är motsvarande siffra 31 procent av 2 300 patienter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt 10 miljoner kronor för 2016 och fem miljoner för 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser