Rätt att fodra vilt med sockerbetor

Det är inte fel att utfodra vilt med sockerbetor. Det tycker markägare och jaktarrendator på Häggebo.

29 november 2013 10:36

Det är markägaren Anna Nilsson och jaktarrendatorn på Häggebo, Anders Kjerrman som nu talar ut om sockerbetorna på Häggebo, strax utanför Åtvidaberg.

Motståndare till utfodringen har, som Corren berättat, agerat kraftfullt med anmälningar till polis som miljöförvaltningen i Valdemarsviks kommun. I anmälningarna som rör jaktbrott respektive brott mot miljöbalken (nedskräpning alternativt deponi) har 13 anmälare pekat ut Anna Nilsson och licensinnehavaren för älgskötselområdet, Thomas Ekberg som ansvariga för utfodringen.

Inte förbjudet

Anna Nilsson uppger till Corren att hon inte har med utfodringen att göra.

– Jag arrenderar ut jakten och förutsätter att den sköts. Vi har en policy för hur viltvården ska fungera men jag är inte ansvarig för vad arrendatorn gör, säger hon.

Anna Nilsson påtalar att hon inte har något emot utfodring med sockerbetor. Hon påpekar att det inte är förbjudet, även om länsstyrelsen rekommenderar att inte fodra med sockerbetor eftersom det kan gynna reproduktionen av vildsvin.

– Det är en rekommendation, inget tvång. Dessutom fodrar nästan alla jägare med sockerbetor, hävdar hon.

Smakligt

Samma uppfattning har jaktarrendatorn Anders Kjellman. ”Nästan alla” fodrar med sockerbetor, menar han.

Han menar att betor är bra som foder och stöd för viltet under vinterhalvåret. Som belägg visar han en folder från Svenska jägarförbundet. I ”Viltvård för klövvilt” skrivs följande: ”Sockerbetor är ett uppskattat viltfoder. Detta gäller särskilt när betorna har fryst, då kolhydrater omvandlas till sockerarter vilket ökar smakligheten”

– Jag är noga i mitt förfarande och är viltvårdare i högsta grad. Jag fodrar med betor och ensilage, men inte med mer än djuren behöver.

Fel person

Att licensinnehavaren Thomas Ekberg pekats ut som ansvarig för utfodringen är fel, menar Anders Kjerrman.

– Det är jag som har jakträtten och jag som utfodrat.

När länsstyrelsen uppmärksammades på den aktuella utfordringen, som strider mot den egna viltförvaltningsdelegationens rekommendationer, skickade myndigheten ett brev till markägaren och licensinnehavaren och frågade om syftet och omfattningen.

Svaret till länsstyrelsen undertecknades av Thomas Ekberg och Anders Kjerrman och var formulerat i vi-form. Av brevet framgår att Thomas Ekberg har i uppdrag att sköta fastigheten och att arrendatorn har önskemål om att ”ha utfodringen på det sätt som sker”.

– Vi svarade båda. Länsstyrelsen hade vänt sig till Ekberg, men det är bara jag som är ansvarig för betorna på fastigheten Häggebo, säger Anders Kjerrman.

Han menar att hela historien bottnar i avundsjuka och lett till personförföljelse.

– Det hela bygger på hat och att vi har olika syn på jakt och viltvård.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!