Räddar bin – med grävmaskin

Genom frilägga sandjord på utvalda platser i länet ska det rödlistade stortapetserarbiet gynnas – och i förlängningen även en rad andra växter och djur.

20 oktober 2017 15:12

Med hjälp av en stor röd grävmaskin skrapas vegetationen effektivt av med jämna mellanrum längs Skeppsåsvägen. Det är lite kyligt i luften där vi står och beskådar arbetet, en bit från Normlösa kyrka.

– Vilda bin och andra steklar vill ha sådana här marker. De gräver sina bon i sanden. Och det är stortapetserarbiet som vi i första hand vill gynna, säger biologen Tommy Karlsson, som är koordinator för arbetet för hotade arter på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Men även andra arter drar nytta av insatser som denna. Storkägelbiet och thomsonkägelbiet till exempel, som lite som en gök parasiterar på stortapetserarbiets bon. Dessutom älskar insektsfavoriten väddklint sådana här blottlagda marker.

– Det handlar inte bara om ett litet kryp, även om det finns i fokus, säger Tommy Karlsson.

Det läggs just nu ner både elledningar och fiberkablar här. Det är ingen slump att den så kallade schaktningen genomförs samtidigt, Tommy Karlsson försöker låna grävmaskiner som ändå används i området som är intressanta. Nästa sommar hoppas han se de första resultaten.

– Att åka ut med en maskin och gräva på det här sättet är kanske inte det första man förknippar med naturvård. Men alla arter vill inte ha det helt orört. Det behövs att vi går in och stör på olika sätt ibland, säger han.

Stortapetserarbi

Tapetserarbinas honor skär ut bladbitar som sedan flygs till boet och ”tapetseras” för att tjänstgöra som yngelcellernas väggar, därav det svenska namnet.

Linné gav biet namnet "Megachile lagopoda" och det tillhör gruppen buksamlarabin.

Den styva borstbehåringen på buken används för pollensamling och är lysande röd framtill och baktill svart.

Källa: Länsstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!