Ostlänken ska ge nya arbetstillfällen i Motala

Det planerade bygget av Ostlänken, som ska gå igenom bland annat Norrköping och Linköping, kräver 19 000 årsarbeten fram till att höghastighetsbanan står färdig år 2028. Motala vill vara med på tåget, och bidra med arbetskraft.

8 november 2016 21:54

Ostlänken kommer bli en femton mil lång höghastighetsväg som ska byggas mellan Stockholm och Linköping. Byggstarten är beräknat till år 2019 och tågen förväntas kunna rulla år 2028. För att kunna bygga banan kommer 19 000 årsarbeten att behövas fram till dess att den är färdigbyggd. Anna Lövheim på Östsvenska handelskammaren besökte under tisdagen Motala för att diskutera Ostlänkens inverkan på länet.

– Jag är helt övertygad om att järnvägen kommer att öka attraktiviteten här i Östergötland. Det här är ett stort bygge som kommer att ta lång tid, vilket innebär att många människor kommer få jobba. Vi ser även det här som ett bra mångfaldsarbete och en möjlighet för de som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete, säger hon.

Motala, som blir en av städerna som får direkt närhet till Ostlänken, tror att bygget kommer skapa en mängd positiva synergieffekter och unika tillväxtmöjligheter för kommunen.

– Vi har nu en unik chans att ta vara på de effekter som blir när järnvägen byggs. Vi har en chans att hänga på och bli en attraktiv ort, för om vi inte gör det så kommer arbetare tas in utifrån, och då hänger vi inte med på tåget, säger kommunalrådet Camilla Egberth (S).

Vad kan Motala bidra med, anser du?

– Kanske inte folk som jobbar med själva spårarbetet, för där kommer snarare personal som finns i närheten av spåret att tillsättas. Men kanske underleverantörer och dylikt som kan bidra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!