Vrak ska tömmas på olja

Sjöfartsverket planerar nu att börja sanera de fartygsvrak som ligger runt den svenska kusten och riskerar att läcka olja. 31 fartyg bedöms som extra farliga.

30 oktober 2016 18:55

Det första fartyget som ska tömmas på miljöfarliga ämnen är fiskefartyget Thetis som sjönk 1985 på västkusten. Fartyget var på väg mot Kungshamn fullastat med fisk när det började ta in vatten. Det ligger nu på 30 meters djup och har sannolikt fortfarande 17 000 liter bränsle i tankarna.

Förutom Thetis har Sjöfartsverket prioriterat ytterligare två fartyg. Det är Harburg och Skytteren. Harburg var ett tyskt lastfartyg som sjönk utanför Lidingö i Stockholm år 1957. Det läcker fortfarande periodvis ut bränsle från fartyget.

Skytteren var ett norskt valkokningsfartyg som blev fast i Göteborg under kriget. Efter att Tyskland anfallit Norge gjorde både den norska exilregeringen i Storbritannien och tyskarna anspråk på flera fartyg som låg i Göteborg. 1942 gjorde besättningen ett försök att fly med Skytteren. Tyska marinen hann dock upp fartyget och kaptenen valde då att sänka den skadeskjutna Skytteren i närheten av Måseskär.

Sen dess ligger den på 74 meters djup och utgör ett hot mot miljön.

Utöver dessa tre prioriterade fartyg finns exempelvis Marina som sjönk 2006 utanför den östgötska kusten bland de 31 som anses utgöra en akut miljöfara.

Totalt räknar Sjöfartsverket med att det finns runt 17 000 vrak runt Sveriges kust och 300 av dessa klassas som miljöfarliga, dock inte som en akut miljöfara.

Arbetet med sjunkna vrak sker i ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson