Spritbuss kan få böter

En så kallad alkoholbuss i Östergötland riskerar böter på nära en halv miljon kronor. Orsaken är att företaget har brutit mot lagen om körtider för yrkestrafiken. Polisen har lämnat ärendet till Transportstyrelsen som utreder fallet.