Spritbuss kan få böter

En så kallad alkoholbuss i Östergötland riskerar böter på nära en halv miljon kronor. Orsaken är att företaget har brutit mot lagen om körtider för yrkestrafiken. Polisen har lämnat ärendet till Transportstyrelsen som utreder fallet.

10 juni 2014 08:27

Vid tillslagen mot misstänkta så kallade alkoholbussar i januari och februari i år upptäckte trafikpolisen i Östergötland att ett av bussbolagen hade brister i färdskrivarbladen.

En rapport om lagöverträdelser skickades från polisen till Transportstyrelsen. Corren har begärt ut handlingarna men fått avslag eftersom Transportstyrelsen anser att företagaren kan lida skada om uppgifterna blir kända.

Det aktuella bussbolaget kör flera resor i veckan från Östergötland till alkoholmarknader i Tyskland på vad bolaget självt kallar shoppingsresor. Corren anser att passagerare och medtrafikanter har rätt att känna till om förare i linjetrafik bryter mot säkerhetsregler och har överklagat till Kammarrätten för att få ut handlingarna som beskriver bussbolagets brott mot trafikförordningen. Kammarrätten fattar beslut om några veckor.

Lagen om kör-och vilotider för yrkestrafiken ska ge förare en bra arbetsmiljö men också göra trafiken säker för passagerare och medtrafikanter. Icke utsövda förare, eller förare som saknar körkort, ska till exempel inte få finnas på vägarna.

Via uppgiftslämnare erfar Corren att rapporten från östgötapolisen som gått till Transportstyrelsen innehåller minst 14 dokumenterade fall av brott mot kör-och vilotider. Enligt källor ska det finnas luckor i dokumentationen som ska visa vem som kört och hur länge.

Om Transportstyrelsen kommer fram till att förseelserna är av tredje graden, "mycket allvarlig överträdelse", kommer företaget att få böta 4 000 kronor per brott eller totalt 56 000 kronor.

När Transportstyrelsen utför kontroll med anledning av en rapportering från polisen tvingas bolaget att skicka in samtlig analog och/eller digital dokumentation om transporterna. Kontrollavgiften kan bli upp till 200 000 kronor.

Transportstyrelsen för sedan in samtliga uppgifter i sin databas och om bolaget då får ett högt så kallat riskvärde görs en företagskontroll. Transportstyrelsen begär in all information om bolagets alla fordon och chaufförer och överträdelser kan leda till upp till ytterligare 200 000 kronor i böter.

Det går inte att köra en buss utan att det syns när färdblad granskas, enligt Maria Tunström, sektionschef för avdelningen Tillsyn av kör- och vilotider på Transportstyrelsen. Om en chaufför försöker dölja att han/hon kör i strid med vilotider och struntar i att sätta i sitt förarkort i färdskrivaren, registreras körning och färdskrivaren markerar att förarkort saknas.

– Vi ser alltid om ett fordon har rört sig och om det har suttit ett förarkort i färdskrivaren eller inte, säger Maria Tunström.

Fler bussbolag som förekommit i Correns granskning av alkoholsmuggling har ertappats med trafikbrott. Två bolag med säte i Stockholm, vars bussar frekvent trafikerar Östergötland, har fällts för att förare saknat körkort, kört för fort och saknat trafiktillstånd för sin verksamhet.

I en rapport till regeringen 2013 pekar Transportstyrelsen ut yrkestrafikförares regelbrott som ett problem. Nära hälften av de transportaktörer som myndigheten kontrollerat visade sig ha överträtt kör- och vilotidsreglerna.

Cirka 25 procent av kontrollerade bussar körde också för fort. Många hade även tekniska brister och följde inte säkerhetsregler för lastning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!