– I det akuta skedet fungerar rehabiliteringen av hjärnskadade bra, men när det gäller rehabilitering på längre sikt finns det inte tillräckliga resurser, säger Marie Samuelsson, tillförordnad verksamhetschef på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping.

Hon är arbetsterapeut och har jobbat med rehabilitering av bland andra hjärnskadade i många år.

– Jag vet inte om det fungerar bättre i något annat landsting, men jag vet att vi har ett i jämförelsevis lågt antal vårdplatser i Östergötland, säger hon.

Hon berättar att det krävs insikt och kunskap om hjärnskador för att rehabiliteringen ska fungera och det är därför viktigt att de som arbetar med patientgruppen har rätt kompetens och att det finns kontinuitet i personal som omger den skadade. Detta kan vara ett problem när det blir oklart vem som ansvarar för rehabiliteringen, kommunen eller regionen. Hon hoppas att utredningen ger svar på hur ansvarsfördelningen ska bli tydligare.

Rehabiliteringsutredningen tillsattes i slutet av förra året och ska kartlägga hur regionens rehabilitering fungerar i ett brett perspektiv, inte bara för hjärnskadade, och vilka behov som finns. Den ska vara klar till hösten då den presenteras för regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Därefter är det politikerna som har bollen.

– Då ligger den till grund för beslut om resurstilldelning år 2019, förutspår sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.