Politiker kan kräva billigare bostäder

Om kommunpolitikerna vill så kan de skapa billiga lägenheter i Norrköping, menar kritiker. I centrala Göteborg ska man bygga hyreslägenheter där hyran kommer att ligga på 5 900 kronor för en trea.

29 april 2016 13:00

LINKÖPING/NORRKÖPING

Bristen på billiga lägenheter är akut, men bostäderna som byggs i Norrköping ligger i ett högt prisläge. Det mesta som byggs är bostadsrätter, och när Hyresbostäder bygger hyresrätter ligger månadshyran på 9 000-10 000 för en trea på omkring 70 kvadrat.

Tuffa krav

Samtidigt förbereder Linköpingsföretaget Botrygg sig på att bygga 300 bostäder i frihamnen i Göteborg, och där kommer en del av hyresrätterna att ha en månadshyra på 5 900 kronor för motsvarande trea. Lägenheterna ligger nära vattnet och kommer att ingå i en bebyggelse där det också finns bostadsrätter.

– När Göteborgs stad anvisade marken så ställde man krav på att 25 procent av lägenheterna skulle ha en hyra på 1 000 kronor per kvadratmeter och år. För ytterligare 25 procent gällde ett hyrestak på 1 200 kronor per kvadratmeter och år, berättar Michael Cocozza på Botrygg.

– Det är ett bra sätt för en kommun att se till så att det byggs billiga lägenheter, och på köpet får man en möjlighet att minska bostadssegregationen, fortsätter han.

Inte lägre standard

Hyran på 1 000 kronor per kvadratmeter och år ska jämföras med de hyresrätter som byggs i Linköping och Norrköping just nu. Många är nästan dubbelt så dyra med en hyra på 1 700-1 800 kronor per kvadratmeter och år. Men trots det kommer hyreslägenheterna som Botrygg ska bygga i Frihamnen inte att ha nämnvärt lägre standard än de som byggs här.

– För byggbolagen handlar det inte om att sänka standarden, det handlar om att ta av överskottet från bostadsrätterna och lägga en del av det på att bygga billiga hyresrätter, säger Michael Cocozza.

Uppgift för politikerna

I Norrköping har Nicklas Lundström (V) länge varit engagerad i frågor kring bostadsbrist, trångboddhet och hemlöshet.

– Bostadsbristen är ett jättestort problem för många utsatta människor, och det blir snabbt värre. Då hjälper det inte att bygga dyra bostäder och hoppas på flyttkedjor.

– Problemet går bara att lösa genom att bygga många billiga bostäder. Det är en uppgift för politikerna att se till att de byggs, det kan marknaden inte lösa, säger han.

Han tycker att Göteborgsmodellen är utmärkt.

– Politikerna måste ställa krav när de anvisar mark, men här är vi långt efter i Östergötland. De måste också använda de kommunala bostadsbolagen bättre, i stället för att plocka ut vinster ut bolagen så borde pengarna gå till att bygga billiga lägenheter, säger Nicklas Lundström.

Flera frågetecken

Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden i Norrköping, är osäker på om Göteborgsmodellen är något för Norrköping.

– Det finns flera frågetecken. Vad händer om bolaget säljer lägenheterna? Hur vet man att de verkligen kommer att hyras ut till de svaga grupperna?

Hon menar att det inte är rimligt att jämföra Göteborg och Norrköping.

– I Göteborg har man haft bostadsbrist länge medan det är en ganska ny fråga för oss här i Norrköping.

I Norrköping planerar man för en marktilldelningstävling där social hållbarhet är en av de viktiga faktorerna. Men att använda de kommunala bostadsbolagen för att bygga billiga bostäder är enligt Kikki Liljeblad inte så lätt som det låter.

– Det finns ett EU-direktiv som säger att allmännyttan ska vara en aktör som verkar på samma villkor som andra bostadsbolag på marknaden.

– Frågan om bostadsbrist är komplex och mycket ligger på ett nationellt plan. Människor måste få jobb och om man ska förändra bostadsbidragssystemet så är det ju inte något som vi enbart kan göra på kommunal nivå, säger Kikki Liljeblad.

Spridd myt

I diskussionen om billiga bostäder finns ett återkommande argument som bör i frågasättas, menar kritikerna.

Ställer plan- och bygglagen så höga krav på bostäder att det inte går att bygga billigt?

– Skitsnack. Det är en myt som många aktörer vill sprida, säger Micael Cocozza.

– Nej, när man bygger helkaklade badrum med golvvärme så är det inte på grund av PBL, det är för att få upp priserna, säger Nicklas Lundström.

Den dolda hemlösheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!