Under helgen har sex äldre personer i Linghem, Norrköping, Finspång och på Vikbolandet fått hembesök. I flera av fallen har det varit två kvinnor som ringt på dörren och begärt att bli insläppta.

– De säger antingen att de kommer från sjukvården eller att de vill ha vatten. De tar sig in i bostäderna och försöker att stjäla smycken och kontanter, säger Ann-Christine Rehnström, gruppchef vid Linköpingspolisens utredningsenhet.

Polisen uppmanar alla äldre att vara försiktiga och vaksamma.

– Släpp inte in dem! Var misstänksam och be om legitimation om någon säger sig komma från sjukvården, säger Rehnström.

Nyligen skedde ett tiotal liknande stölder i Jönköpings län och polisen misstänker att det kan röra sig om samma gärningsmän som nu har rört sig norrut.

– Vi vet inte säkert, men det förefaller sannolikt att det kan handla om samma gärningsmän, säger Rehnström.

Polisen har vänt sig till länets kommuner och informerat om åldringsbrotten.

– Vi har även varit i kontakt med privata bolag som utför hemtjänst, säger Rehnström.