"Märkligt att hålla Fas 3-företagen hemliga"

Företrädare för både Moderaterna och Socialdemokraterna ifrågasätter varför Arbetsförmedlingen mörkar uppgifter om Fas 3-företag.

4 juni 2014 10:55

– Ett märkligt argument att välja slutenhet framför öppenhet i en skattefinansierad verksamhet, säger Finn Bengtsson, moderat riksdagsledamot från Östergötland.

– Man borde kunna lämna ut de uppgifter som Corren begär att få, säger Johan Andersson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Östergötland.

Corren berättade i onsdagens tidning att Arbetsförmedlingen vägrar ge ut uppgifter om vilka företag, organisationer eller andra som på uppdrag av Arbetsförmedlingen sysselsätter arbetslösa personer i åtgärden Fas 3 och får betalt av staten.

Varje månad kostar Fas 3-placeringarna 13 miljoner kronor i Östergötland, eller 171 miljoner kronor i hela landet, i bidrag till de så kallade anordnarna.

Corren vill kunna granska vilka som tar hand om den utsatta gruppen långtidsarbetslösa och hur skattemedel används i åtgärder mot arbetslösheten. Men Arbetsförmedlingen menar att arbetsgivarna måste skyddas.

Nu kommer alltså kritik från både moderat och socialdemokratiskt håll mot beslutet att inte berätta om avtalen.

Finn Bengtsson (M) som är riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet med ansvar för frågor om trygghetssystem och försäkringar.

Han menar att sekretess ibland kan vara rätt då det gäller företags verksamhet som inte är skattefinansierad, men tycker att beslutet från Arbetsförmedlingen är felaktigt.

– Det är svårt att motivera sekretess när man finansierar verksamheten fullt ut med skattemedel. Tvärtom tycker jag nästan det vore en eloge till en seriös anordnare, som ju har godkänts av Arbetsförmedlingen för uppdraget, att uppgiften om relationen till Arbetsförmedlingen blev känd, säger Finn Bengtsson.

Socialdemokraterna har gjort klart att om partiet vinner valet kommer arbetsmarknadsåtgärden Fas 3 att skrotas. Johan Andersson säger att han är kritisk både till beslutet om att hemlighålla vilka anordnarna är, och till hela åtgärden Fas 3.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!