Lättare för studenter att stanna

Nu blir det lättare för utländska studenter att stanna kvar och jobba i Sverige efter avslutade studier. Ett beslut som välkomnas av Linköpings universitet.

17 juni 2014 16:50

På tisdagen röstade riksdagen igenom ett förslag från regeringen om vissa ändringar i reglerna kring permanent uppehållstillstånd som bland annat ska underlätta flytt till och från Sverige.

I och med det nya regelverket skapas också bättre förutsättningar för utländska studenter och doktorander att stanna och arbeta i Sverige. Något som Linköpings universitet välkomnar.

Generösare i andra länder

– Jag tycker att det här är alldeles utmärkt. Det har varit ett väldigt knepigt system i Sverige och det har funnits mycket generösare regler i andra länder, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet där ungefär en tredjedel av de 1300 doktoranderna är internationella.

Fram till nu har det svenska regelverket gällande studenters och doktoranders möjlighet att stanna i Sverige efter avslutade studier varit väldigt strikt. Efter studierna har de tio dagar på sig att lämna Sverige om de inte har hunnit skaffa sig ett jobb.

Får stanna sex månader

Men från och med 1 juli, när de nya reglerna föreslås träda i kraft, ska studenter och doktorander kunna stanna för att söka jobb eller starta företag efter studierna i sex månader. Och doktorander får samma villkor som arbetskraftsinvandrare att söka permanent uppehållstillstånd.

– Det är absurt att först utbilda de här personerna och sedan ge dem tio dagar på sig att hitta ett jobb annars får de åka hem. Det är rent resursslöseri att skicka dem till andra länder, säger Linköpings universitets rektor Helen Dannetun.

Vid Linköpings universitet finns i dag ungefär 200 utländska doktorander och 150 studenter från länder utanför EU.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Hermansson