Kommunalrådet: De får ingen gräddfil

Norrköpings kommun ska diskutera med sina jurister om det indragna bygglovet gör Wildfire till ett svartbygge – och om kommunen ska agera mot det.

27 oktober 2016 13:55

Läs mer: Domen: Wildfire blir av med bygglovet.

Det säger Reidar Svedahl (L), ordförande i byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping.

Det var den nämnden som först beviljade bygglov för Wildfire år 2014. Nu har ärendet gått genom rättskedjan och hamnat hos nämnden igen. Det var fel att bevilja bygglov innan en detaljplan för Kolmården-området fanns och som bergbanans miljöpåverkan kunde prövas mot, slår mark- och miljödomstolen fast.

Just nu avvaktar Norrköpings kommun, enligt säger Reidar Svedahl.

– Nu är det Kolmården som måste läsa domen och välja vad de vill göra, säger han.

Djurparken kan välja att försöka skaffa sig ett giltigt bygglov. De måste då först begära ett så kallat planbesked. Då måste stadsplaneringskontorets tjänstemän utarbeta ett förslag till detaljplan för området. Förslaget ska sedan på remiss och beslutas politiskt. Därefter kan Kolmården ansöka om bygglov för bergbanan. En sådan ansökan prövas då, för andra gången, av byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Kritiker mot bergbanan som jag talat med befarar att kommunen ska ge Kolmården en gräddfil och bevilja bergbanebygget eftersom parken är ekonomiskt viktig för Norrköpings kommun. Vad säger du om det?

– Nej, vi är en myndighet och följer svensk lag. Kolmården är självklart viktig för oss och för hela regionen och vi ska göra vad vi kan för att hjälpa till. Men Kolmården behandlas på samma sätt som alla andra.

Nu är bygglovet för Wildfire indraget av domstolen så nu står det en olovlig byggnad i djurparken. Tänker nämnden agera mot det?

– Vi måste fundera på det. Domen kom för några timmar sedan. Vi måste gå igenom det här med våra jurister och fundera på vad det betyder i lugn och ro.

Läs mer: Djurparksägarna tvekar inför nya satsningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen