Klinik bloggar om arbetsmiljö

Hallå där Bengt Ståhlbom, verksamhetschef på arbets- och miljömedicin, som i dagarna startat en blogg.

20 januari 2015 13:37

Varför en blogg om arbetsmiljö?

– Vi vill bli mer utåtriktade. Vi har ett nyhetsblad och ordnar temadagar, men med en blogg kan vi nå ännu fler människor.

Vad kommer ni att skriva om?

– Det blir ett brett spektrum; vi som skriver är yrkeshygieniker, ergonom och psykolog. Det kan handla om saker som vi möter i vår vardag, i möten med patienter och ute på arbetsplatser. Det kan också vara information om ny forskning. Vi hoppas också att bloggen blir ett debattforum och att vi får in frågor så att det blir ett informationsflöde åt båda håll.

Vilka kommer att läsa, tror du?

– Alla som är intresserade av arbetsmiljö och dess koppling till hälsa. Det kan vara enskilda arbetstagare, skyddsombud, arbetsgivare och företagshälsovård till exempel.

Vilka är de största arbetsmiljöproblemen i dag?

– Vibrerande verktyg är ett problem som vi tycker borde ha varit löst vid det här laget, men som inte är det. Vi får in unga patienter som fått skador som borde ha kunnat förebyggas.

– Psykisk ohälsa, stress och mobbning ser vi allt mer av. Inomhusmiljön, så kallade sjuka hus, är ett annat stort område.

Och om du tittar in i framtiden?

– Nanopartiklar i inandningsluften är ett problem som vi tror kommer att öka. En del andra arbetsmiljöproblem har däremot försvunnit, som till exempel organiska lösningsmedel i målarfärger.

Fotnot. Arbets- och miljömedicin (AMM) är en regionklinik för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län med cirka 20 anställda. Bloggen finns på arbetsochmiljomedicin.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!