Fler brandmöss har hittat till Ödeshög

Ytterligare två levande brandmöss har tillfångatagits ur potatistransporter från Danmark till Ödeshög.

20 februari 2009 00:00

Sedan den första brandmusen togs tillvara i början av februari har ytterligare två potatisleveranser från Jylland anlänt till potatisindustrin Flensted Ole AB utanför Ödeshög. I en av dem hittades fyra brandmöss - två levande och två döda. Med den andra kom endast en vanlig skogsmus.

Ödmjuka möss

I konstnären Gebbe Björkmans ateljé finns nu tre levande brandmöss i ett terrarium.

- De är väldigt ödmjuka mot varandra, så det var ingen konst att släppa ihop dem, säger han.

Peter Nilsson, biolog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, slog förra torsdagen fast att den mus som Gebbe Björkman tagit hand om för artbestämning var en brandmus - ett däggdjur som aldrig tidigare dokumenterats i Sverige. En av de döda mössen ska nu skickas som beläggexemplar till museets samlingar.

Nyetablering

- Det verkar ha kommit in åtskilliga brandmöss med de danska potatistransporterna och som sluppit lös i fabrikens omgivningar. Det vi bevittnar nu kan mycket väl vara etableringen av ett nytt däggdjur i landet, säger Gebbe Björkman.

Han har kontaktat Lunds universitet där biologer forskar på dvärgmusens etablering i Skåne för att intressera dem att undersöka om brandmusen har en population i Ödeshögstrakten och även göra genetiska studier av de exemplar som hittats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!