”Dold agenda” inom RTÖG

Politikern Bengt Walla (C) befarar att det finns en dold agenda inom räddningstjänsten för att skrota vissa deltidsstationer. ”Jag är livrädd att man lägger ner bakvägen”, säger han.

21 januari 2015 16:49

I nästan fyra år har han suttit i direktionen i Räddningstjänsten östra Götaland, RTÖG, men avsade sig nyligen uppdraget.

Bengt Walla märkte tidigt att organisationen brottades med en förtroendekris. Han har upprepade gånger tagit upp problemen internt utan att få gehör.

Men efter att en tredjedel av deltidsstyrkan plötsligt sa upp sig före jul känner han sig tvungen att ta bladet från munnen.

– Ledarstilen har stört mig hela tiden. Man kan inte bygga förtroende med järnhand, det går inte att kommendera fram, säger han.

Enligt Walla orsakas problemen av förbundsdirektör Håkan Dahm. En utmärkt ledare, som dock har en brist i sitt ledarskap, menar Bengt Walla.

– Han kan eller vill inte bygga förtroende. Det gör man inte genom provokation och uppsagda avtal, säger han.

När det gäller deltidsbrandkåren säger sig centerpartisten ana en dold agenda. Den går ut på att göra yrket så oattraktivt att deltidsbrandmännen slutar självmant. På så vis skulle man kunna lägga ner flera deltidsstationer utan att behöva invänta politiska beslut.

– De använder deltidsbrandmännen som voodoodockor. De sticker nålar i dem. Jag är livrädd för att man lägger ner bakvägen med voodoometoden och då behöver varken direktionen eller ledningen ta ansvar, säger Bengt Walla.

För att illustrera ledningens ointresse för deltidsbrandmännens åsikter har han med sig en mejlväxling med förebyggande chefen Per Nisser. Ämnet rör ombyggnaden av bron i Bestorp. Fem gånger ber Walla att man ska rådfråga deltidarna eftersom de är lokala experter. Svaret han får är att de ska ”bli informerade”.

Varför säger du det här först nu när du inte längre kan påverka?

– Jag har tagit upp det så många gånger i direktionen. Jag har gjort vad jag har kunnat.

Men inte offentligt, det finns nog de som tycker att det är fegt?

– Jag fegade ur när jag utsattes för press från tre håll. Partiet, ledningen och direktionen manade till lugn. Det var inte så rakryggat kanske. Men nu är jag inte beroende av någon och vi riskerar att tappa brandstationer som är en grundtrygghet.

Bengt Walla vädjar till både ledningen och deltidsbrandmännen att de ska sansa sig. Ledningen vill han uppmana att ”inte räkna småpengar” och brandmännen att ”svälja förtreten”. Annars finns risken att landsbygden i Östergötland till sist står utan deltidsbrandkår.

Detta har hänt

I december sa 40 av 57 deltidsbrandmän i Vikingstad, Bestorp, Ulrika och Ljungsbro upp sig i protest. Bakgrunden är en tvist om befälsersättningen.

Brandmännen krävde att befälen ska få behålla sin gamla ersättning, men när inget besked kom före jul fick de nog.

Enligt uppgift är konfliktens prislapp högst 345 000 kronor om året för samtliga sju deltidsstationer.

Dessutom är förtroendet för ledningen allvarligt skadat, menar deltidsbrandmännen. Flera överväger att sluta även om kraven går igenom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!