Därför kan kosläpp vara farligt

Vårens kosläpp är ett populärt familjenöje. Men för den som ska på besök till en gård, eller om du själv anordnar besök, finns det flera hygienaspekter att tänka på.

6 maj 2016 18:44

Inför vårens kosläpp informerar nu Länsstyrelsen om smittoriskerna för den som ska besöka en gård. Det kan finnas bakterier och andra smittämnen hos både människor och djur, som kan överföras och orsaka sjukdom hos människorna eller djuren, så kallade zoonoser. Sådana smittämnen kan överföras vid kontakt med djurets päls/hud, kroppsvätskor, gödsel eller miljö. Exempel på smitta som kan överföras från djur till människor är bakterien som kan ge EHEC, vilket kan ge allvarlig tarminfektion hos människan. Bakterien kan finnas i djurens gödsel, framförallt hos nötkreatur och får.

Enligt Länsstyrelsen smittades ett flertal personer av kryptosporidier, parasiter som kan orsaka diarré, efter att de hade klappat kalvar vid två kosläpp under förra våren. Framförallt var otillräcklig handtvätt efter kalvkontakten orsaken till att flera drabbades. Risken för sjukdom är störst för personer som vanligtvis inte vistas i stallarna, medan de som brukar hantera kalvar tycks bygga upp viss immunitet. Vid gårdsbesök sprids bland annat smittoämnen när barn under fem års ålder stoppar fingrarna i munnen. Barn är dessutom extra känsliga för infektioner och bör därför hållas under särskild uppsikt. Personer med nedsatt immunförsvar är också extra infektionskänsliga. I mjölk som inte är värmebehandlad kan det finnas olika smittämnen. Du bör därför inte dricka sådan mjölk.

En gård som tar emot besökare är skyldiga att följa allmänna hygienregler och måste även ha särskilda besöksregler som besökarna ska informeras om. Handtvätt är den viktigaste åtgärden för att förebygga att smittor sprids från djur till människor liksom från människor till djur. Tvätta då händerna noga med tvål. Enbart handsprit räcker inte för att avdöda vissa smittämnen och handsprit saknar effekt om händerna är synligt smutsiga eller kladdiga.

Tänk på det här som besökare:

•Tvätta händerna noga med tvål och vatten både före och efter kontakt med djuren - inte bara handsprit.

•Tänk på att ha på dig rengjorda skor/stövlar som är lätta att tvätta av innan du lämnar gården

•Lyssna noga på den hygieninformation du får vid besöket och läs eventuella uppsatta skyltar.

•Ta reda på var du kan tvätta händerna

•Fråga var du får äta mat som du eventuellt har med dig

•Tvätta händerna innan du äter

•Drick gårdens mjölk bara om den är värmebehandlad (till exempel pastöriserad)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!