Bajsvatten i din brunn – vanligare än du tror

Privatpersoner med egen brunn riskerar att dricka otjänligt vatten. Ett av fem tester visar för höga halter av bakterier, kemikalier eller metaller.

17 juli 2017 07:30

Hela elva av tretton kommuner i Östergötland ligger över genomsnittet vad gäller antalet enskilda dricksvattenbrunnar per tusen invånare. I Ydre, Valdemarsvik och Söderköping tar över 10 procent av invånarna sitt vatten från enskilda dricksvattenbrunnar.

Östgötarna har 60 brunnar per tusen invånare medan landets genomsnitt bara är 25. I hela landet är det mer än en miljon människor som tar sitt vatten från enskilda dricksvattenbrunnar.

Desto färre kontrollerar sitt vatten enligt Livsmedelsverket rekommendationer. Enligt dem bör privatpersoner kontrollera vattnet en gång var tredje år. Någonting som långt ifrån alla gör.

Alcontrol är av SWEDAC ett ackrediterat laboratorium som gör cirka 10 000 analyser varje år. Deras tester visar att ett av fem resultat slutar i otjänligt vatten, det vill säga vatten som inte bör användas.

– En av fem analyser har bästa kvalitet och en av fem visar otjänligt vatten. De analyserna där emellan innehåller olika ämnen men påverkar inte hälsomässigt, säger Magnus Berglund på Alcontrol.

Oftast är det mikrobiologiska problem. Avloppsvatten och gödsel som tar sig in i brunnarna.

– Oftast blir man dålig i magen. Men så finns det radon, bly, arsenik och mängder av andra ämnen som kan förekomma i vattnet. Vissa ämnen innebär stora risker för barn som till exempel kan få svårigheter med syretillförseln i kroppen, säger Magnus Berglund.

I Sverige ligger ansvaret kring de enskilda dricksvattenbrunnarna hos privatpersonen. Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, är bristen på helhetsansvar problematiskt.

– Många dricker vatten från egen brunn ovetandes om vattnets kvalitet och vilka hälsorisker som finns. Vi kan ge ett bra underlag om var det är bäst att ta ut vatten, men detta rör mest kommuner. Det är mycket svårare för privatpersoner, säger Fredrik Theolin, grundvattenövervakare på SGU.

SGU jobbar med geologisk information om berg, jord och grundvatten och får ofta samtal från brunnsägare.

– Folk ringer in och är oroliga. När man jobbar med vatten så inser man hur lite man egentligen vill ha eget vatten, säger Fredrik Theolin.

Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Behovet av vatten beräknas till mellan 150 och 200 liter per person och dag.

Att endast lukta, smaka och titta på vattnet räcker inte för att avgöra om det är säkert att dricka och använda.

Dåligt vatten kan påverka mer än din hälsa. Disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare, badrumsinredning och tvätt kan också påverkas negativt.

Det finns främst tre olika typer av brunnar: Filterbrunn, grävd brunn och borrad brunn.

Brunnens placering och omgivning är viktig för att förhindra ytvatten eller ytligt grundvatten att ta sig in.

(Källa: Livsmedelsverket)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Aris Velizelos