Ytterligare tre döda – sjukfrånvaron i vården sjunker

Antalet covid-19-patienter i behov av intensivvård har börjat minska i Östergötland. Enligt Region Östergötland är det dock för tidigt att säga att kulmen har nåtts.

Rickard Lundin är sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen. Han säger att det är för tidigt att säga att kulmen på coronapandemin har nåtts i Östergötland.

Rickard Lundin är sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen. Han säger att det är för tidigt att säga att kulmen på coronapandemin har nåtts i Östergötland.

Foto: Gamma-man/Mostphotos/Johnny Gustavsson

Östergötland2020-04-16 14:45

På onsdagen vårdades 131 personer i länet på sjukhus för covid-19. På torsdagen hade antalet patienter minskat till 124. Samtidigt minskade antalet smittade patienter som var i behov av intensivvård från 30 personer på onsdagen till 26 personer på torsdagen. Regionen meddelade dock att ytterligare tre smittade personer har avlidit i länet. 

Enligt Region Östergötland är det för tidigt att säga att trenden när det gäller antalet personer som behöver sjukhusvård är ett tecken på att kulmen har nåtts i länet. 

– De senaste dagarna har det gått både lite upp och lite ner när det gäller behovet av intensivvård. Vi vill fortfarande vänta till slutet av april innan vi kan säga att det verkligen är frågan om ett trendbrott, säger Rickard Lundin, sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen.

undefined
Utvecklingen de senaste 14 dagarna.

En fråga som kan få stor betydelse de kommande veckorna är hur östgötarna firade påsk. Om invånarna följde rekommendationerna om att undvika onödiga resor och dra ner på sociala kontakter ser det tämligen ljust ut.  

– Vi vill se hur påskhelgen har varit. Om några blev smittade under påskhelgen så ser vi effekterna i sjukvården efter en eller två veckor. Därför väntar vi till slutet av april innan vi gör en bedömning av vart det tar vägen, säger Rickard Lundin.  

Men det faktum att färre är i behov av intensivvård måste väl ändå vara ett gott tecken?

– Vi ser tendenser just nu till att det går år rätt håll. Men vi måste vara lite försiktiga i våra uttalanden. Det är en händelseutveckling som vi inte rår över, vi styr inte över smittspridningen i samhället och vi styr inte över hur människor begränsar sina sociala kontakter. Vi kan bara uppmana människor att följa rekommendationerna, säger Rickard Lundin och fortsätter:

– Vi är försiktigt positiva till den utveckling som vi har sett under de senaste dagarna. 

En förutsättning för att den positiva trenden ska hålla i sig är att östgötarna fortsätter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, menar Lundin: 

– Vi vill minska smittspridningen för att skydda de äldre och de mest sårbara i samhället, men också för att vi ska kunna ha en sjukvård som kan ta hand om de drabbade. Just nu har vi en god förmåga.

Om behovet av sjukhusvård för covid-19-patienter minskar kan regionen gradvis börja återuppta den vård, i form av planerade operationer, som just nu ställs in. 

– Vi ställer in och skjuter fram vård som vi bedömer kan vänta i det här läget, men den vården måste ges någon gång. Kan vi se att trenden går ner kan vi snabbare sätta i gång med den vård som har fått stryka på foten. 

Utöver att antalet personer som är i behov av sjukhusvård har minskat finns det en annan positiv tendens: Antalet sjukhusanställda som är frånvarande på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn har minskat. I början av förra veckan låg sjukfrånvaron bland de anställda på cirka 15 procent. Under påskhelgen hade den andelen sjunkit till drygt 10 procent.  

På Universitetssjukhuset i Linköping vårdades vid lunchtid på torsdagen 41 patienter på vårdavdelning och 15 i intensivvård och på Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdades 55 på vårdavdelning och 11 i intensivvård. På Lasarettet i Motala vårdades två patienter på vårdavdelning.

Det fanns totalt 1 109 bekräftade fall av covid-19 i Östergötland. På onsdagen var motsvarande antal 1 067.  

Dessa är riskgrupperna

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!