Universitetet får ta del av rekordbelopp

Linköpings universitet får 14 miljoner kronor i stöd till sin cancerforskning.

14 miljoner kronor har tilldelats flera cancerforskare vid Linköpings Universitet.

14 miljoner kronor har tilldelats flera cancerforskare vid Linköpings Universitet.

Foto: Ulrik Svedin

Östergötland2019-11-15 05:00

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att utöka årets satsningar inom svensk cancerforskning med ytterligare 670 miljoner kronor. Totalt rör det sig nu om 770 miljoner kronor som fördelas mellan åtta svenska lärosäten för forskning i kampen mot cancer. En historisk hög summa. 

– Det här är möjligt tack vare alla dem som valt att donera pengar till Cancerfonden, säger Helena Jernberg Wiklund; biträdande vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden.

Ett av de lärosäten som tilldelas forskningsstödet är Linköpings Universitet, vilket får 14 miljoner kronor i forskningsbidrag. Störst andel av forskningsstödet får Karolinska Institutet med 267 miljoner kronor från Cancerfonden. Urvalet bland de kvalificerade lärosätena skedde i en nationell konkurrens där Cancerfonden bestämt sig att rikta sitt stöd till den forskning som har störst chans till genombrott. Forskare har på egen hand sökt stödet och alla forskningsprojekt tävlade mot varandra oberoende av vilken cancerform forskningen berör. 

Av 450 ansökningar så beviljades 192 forskare stöd från Cancerfonden. Från Linköpings universitet kommer följande forskare få dela på 14 miljoner kronor under en treårsperiod: Olle Stål, Anders Blomqvist, Xiao-Feng Sun, Peter Söderkvist, Henrik Green och Karin Öllinger. 

– Cancerforskningen blir allt dyrare och vi hoppas att vårt stöd på sikt ska kunna hjälpa till att utrota cancer. Vi vill bara finansiera den bästa forskningen, säger Jernberg Wiklund.

Karta: Linköpings universitet
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!