Smittskyddsläkaren: Därför är dödstalen så höga

Antalet covid-19-patienter som avlider i Östergötland forstätter att öka. På torsdagen uppgav Region Östergötland att ytterligare åtta personer avlidit.

Britt Åkerlind är smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Britt Åkerlind är smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Foto: Arkivbilder

Östergötland2020-04-23 14:44

På onsdagen rapporterade Region Östergötland att tio covidsmittade personer avlidit i länet. Det var det hittills högsta dödstalet för en dag sedan utbrottet började. På torsdagen uppgav regionen att ytterligare åtta personer, med bekräftad covid-19, avlidit länet. 

Rapporteringen av avlidna med bekräftad covid-19 i Östergötland omfattar både personer som varit inlagda på sjukhus och personer som har avlidit utanför sjukhus. Totalt har 85 smittade personer i länet avlidit. En majoritet av de avlidna har, enligt regionen, varit över 70 år.

Britt Åkerlind är smittskyddsläkare i Östergötland. Hon säger att de höga dödstalen delvis beror på att smittan har spridits på äldreboenden i länet. 

– Vi har fått in smittan på våra äldreboenden och de som avlider är framför allt äldre personer som ofta har flera underliggande sjukdomar. Vi vet att vi har riskgrupper som bor på våra äldreboenden. 

Finns det några tecken på att man har börjat få bukt på smittspridningen inom äldreboendena?

– Vi ser fler och fler fall. Vi tar även mer prover och då får vi bekräftat att det är fler smittade. Vi samarbetar nu med kommunerna för att få en mer övergripande bild av hur det ser ut. Varje kommun har kännedom om sina fall, men vi vill ha en mer övergripande bild, säger Britt Åkerlind och fortsätter: 

– Ser vi att det är fler boenden som får smittade kan vi som arbetar med smittskydd hjälpa till så att man vidtar de åtgärder som är mest effektiva för att begränsa smittspridningen. 

Vilka åtgärder kan det handla om?

– Det handlar om att om att följa de basala hygien- och klädreglerna. Det handlar om att sköta handhygienen och att bära rätt kläder. Tvätten ska läggas på rätt ställen. Alla de här vardagliga rutinerna ska skärpas upp. Det är viktigt att läsa de rekommendationer som regionen gått ut med. Det handlar om att veta när man ska bära skyddsutrustning.

Britt Åkerlind betonar att det är viktigt att de anställda inom äldreomsorgen verkligen tar till sig av rekommendationerna

– Det finns ett enormt antal äldreboenden i länet och det här bygger på att var och en som är anställd ska förstå vad som krävs. Man måste se till att alla anställda faktiskt läser hygienreglerna. 

Finns det en risk för att vi kommer att få se fler dagar med så här höga dödstal?

– Tyvärr misstänker jag att det kommer att fortsätta. Det finns en viss tröghet i systemet när det gäller rapporteringen. 

Mycket tyder ändå på att kulmen när det gäller smittspridning i länet har nåtts. Kurvan över antalet konstaterat smittade har börjat plana ut samtidigt som antalet personer som är i behov av sjukhusvård minskar – om än långsamt. Det anses dock finnas en risk för att smittspridning tar ny fart igen om allmänheten inte följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om bland annat social distansering. 

Vid lunchtid på torsdagen vårdades 110 smittade personer på sjukhus i länet – vilket var sju personer färre än på onsdagen. 28 personer fick på torsdagen intensivvård. 

På Universitetssjukhuset vårdades på torsdagen 37 patienter på vårdavdelning och 19 i intensivvård och på Vrinnevisjukhuset vårdades 42 på vårdavdelning och 9 i intensivvård.
På lasarettet i Motala vårdades tre patienter på vårdavdelning.

Det fanns vid lunchtid på torsdagen totalt 1 325 bekräftade fall av covid-19 i Östergötland. På onsdagen var motsvarande antal 1 295. 

Ökad risk vid hög ålder

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, kraftig fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!