Regionen: Smittan är jämnt spridd över länet

Enligt Region Östergötland finns det inget som tyder på att socialt utsatta områden i Östergötland är hårdare drabbade av smittspridning än andra områden. Regionen anstränger sig dock för att sprida information på fler språk än svenska.

Smittskyddsläkare Britt Åkerlind visar den typ av skyddsutrustning som ska användas av sjukhuspersonal i länet.

Smittskyddsläkare Britt Åkerlind visar den typ av skyddsutrustning som ska användas av sjukhuspersonal i länet.

Foto: JOHNNY GUSTAVSSON

Östergötland2020-04-07 14:45

På tisdagen framkom att vissa socialt utsatta områden i Stockholmsområdet har haft en mer omfattande spridning av coronaviruset än andra, mer gynnade områden. Vid en presskonferens på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping uppgav dock smittskyddsläkare Britt Åkerlind att det inte finns några tecken på att även utsatta bostadsområden i Östergötland har drabbats av en mer omfattande smittspridning än andra områden. 

– Vi har inte sett någon sådan tendens. Smittan är jämnt spridd över länet. Men vi håller ögonen på det, sade Britt Åkerlind.

Region Östergötland har tagit fram information om coronaviruset på flera språk, bland annat arabiska, somaliska och dari. 

På måndagen gick Region Östergötland ut med ett upprop där personer med erfarenhet av att arbeta inom vården uppmanades att höra av sig. Rickard Lundin, sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen, var på tisdagen nöjd med responsen: 

– Vi har fått 120 intresseanmälningar det senaste dygnet, sade Lundin, som passade på att uppmana fler med vårdutbildning att höra av sig. 

Enligt Britt Åkerlind är en relativt stor andel av vårdpersonalen i länet för närvarande sjukskriven. Det handlar om mellan 15 och 17 procent av de anställda. För att kunna behålla en uthållighet är det viktigt att fler personer, med vårdutbildning, avlastar den ordinarie vårdpersonalen. 

Region Östergötland har även tvingats flytta på personal för att säkerställa att det finns tillräckligt många som vårdar covid-19-patienter. 

– Vi behöver rikta vården där den gör mest nytta. Vi har behövt flytta personal. Vi är medvetna om att det skapat oro bland personalen, sade Lundin. 

På tisdagen vårdades 123 personer på sjukhus i länet, varav 27 i intensivvård. Vid lunchtid uppgick antalet personer som sedan utbrottets början testats positivt på covid-19 till 772, en ökning med 53 personer från måndagen. 23 personer som haft sjukdomen har avlidit i Östergötland. 

Enligt Britt Åkerlind har smittspridningen i länet ännu inte nått sin kulmen. 

– Vi hoppas att kulmen ska nås i slutet av april eller början av maj, sade hon. 

Allt är dock inte nattsvart. Smittskyddsläkare uppgav att 147 personer, som vårdats på sjukhus i länet för covid-19, har friskförklarats och kunnat skrivas ut. 

Region Östergötland har köpt in olika typer av munskydd och andningsmasker. Tanken är att en del av utrustningen ska kunna återanvändas.
Region Östergötland har köpt in olika typer av munskydd och andningsmasker. Tanken är att en del av utrustningen ska kunna återanvändas.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!