Regionen: Många smittade i behov av sjukhusvård

I Östergötland har nu totalt 11 726 personer konstaterats smittade i covid-19.
I Östergötland har nu totalt 11 726 personer konstaterats smittade i covid-19.

Det är fortsatt högt tryck på länets sjukhus. På lördagen vårdas totalt 107 personer för covid-19 i Östergötland, enligt regionen.

Östergötland 19 december 2020 13:45

På fredagen uppgav regionen att 96 smittade vårdades på sjukhusen i länet. På lördagen skrivs fredagens siffra upp till 108, det högsta antalet på en månad. På lördagen är antalet coronasmittade som får sjukhusvård 107. 

Av dessa vårdas 17 patienter på intensivvårdsavdelning – elva på US i Linköping och sex på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Av patienterna i slutenvården vårdas 54 på US, 25 på Vrinnevisjukhuset och elva på lasarettet i Motala. 

Totalt har nu 11 726 personer konstaterats smittade av covid-19 i Östergötland sedan pandemins början. Det är en ökning med 61 personer sedan gårdagen, enligt regionens siffror. Eftersom testkapaciteten i Östergötland fortfarande är begränsad är det dock svårt att dra några slutsatser om hur stor smittspridningen för närvarande är i länet.  

På fredagen hade totalt 352 smittade avlidit i Östergötland. På lördagen uppger regionen att ytterligare två har avlidit sedan gårdagen. Den totala siffran skrivs även upp med ytterligare ett dödsfall, vilket innebär att den nu är 355. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa