Regionen ändrar sättet att redovisa antalet döda

Ytterligare sju personer i länet har avlidit i covid-19. Det uppger Region Östergötland, som nu har valt att ändra sättet att redovisa antalet avlidna.

Rickard Lundin är sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen.

Rickard Lundin är sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen.

Foto: Arkivbilder

Östergötland2020-04-09 16:00

På onsdagen uppstod viss förvirring sedan Region Östergötland uppgivit att totalt 23 personer i länet som smittats av coronaviruset avlidit. Samtidigt uppgav Folkhälsomyndigheten att 27 smittade personer i länet avlidit. Regionen kunde på onsdagen inte förklara vad skillnaden berodde på. 

På torsdagen valde dock regionen att ändra sättet att redovisa antalet avlidna på. Fram till onsdagen omfattade regionens uppgifter endast personer som vårdats och sedan avlidit på sjukhus. Från och med torsdagen började dock regionen även att redovisa smittade personer som avlidit utanför sjukhus. Därmed steg antalet döda från 23 på onsdagen till 30 på torsdagen. Två av personerna avled under det senaste dygnet. Majoriteten av de avlidna var över 70 år och hade bakomliggande sjukdom.

– Vi har sett att Folkhälsomyndigheten även rapporterar de personer som har avlidit utanför sjukhus men som har blivit provtagna och hade ett positivt provsvar, säger Rickard Lundin, sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen, och fortsätter:

– Det kan till exempel röra sig om en person som har vårdats på sjukhus och sedan blivit hemskriven till ett kommunalt boende där man har avlidit. Det kan också vara personer som inte alls har vårdats på sjukhus men som har blivit provtagna på till exempel ett kommunalt boende.

Rickard Lundin betonar att alla som insjuknar i covid-19 inte vårdas på sjukhus.

– En del som är smittade ska inte till sjukhus. Det kan vara så att det bästa för en patient är att ha en god livskvalitet på ett boende och därför inte kommer till sjukhus. Det kan handla om personer som inte kan tillgodogöra sig eller behöver vård som man får på ett sjukhus. 

undefined
Utvecklingen av det antal som vårdas på sjukhus.

Enligt den regionala sjukvårdsledaren kan fler coronasmittade personer än de 30 som regionen känner till ha avlidit. 

– Vi tar bara prov på personer som kan behöva sjukhusvård och vi tar prov på vissa patienter på äldreboenden. Det finns säkert fler personer som avlidit i sviterna av covid-19, men som inte syns i statistiken. Smittan är allmänt spridd i samhället och vi tar inte prov på alla. Vi tar bara prov på en smalare målgrupp. 

Samtidigt som regionen på torsdagen redovisade fler avlidna steg antalet personer som behövde vård på länets tre sjukhus i Linköping, Norrköping och Motala. 

Vid lunchtid på torsdagen fanns totalt 904 bekräftade fall av covid-19 i Östergötland, en ökning med 55 personer sedan onsdagen då det fanns totalt 849 konstaterat smittade. 127 av patienterna vårdades isolerade på sjukhus – en ökning med nio personer sedan onsdagen. Även antalet personer som behövde intensivvård ökade från 23 på onsdagen till 26 på torsdagen.  

På Universitetssjukhuset vårdades på torsdagen 45 patienter på vårdavdelning och 16 i intensivvård. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdades 52 patienter på vårdavdelning och tio i intensivvård. På Lasarettet i Motala vårdades fyra patienter på vårdavdelning. 

Rickard Lundin säger att regionen har beredskap för att ta emot fler smittade som behöver vård.

– Det är fortfarande inom det förväntade spannet utifrån hur vår beredskap ser ut. Det är viktigt att alla fortsätter att följa de rekommendationer som finns för att minska smittspridningen. Hela samhället behöver hjälpas åt i det här läget. 

Region Östergötland räknar fortfarande med att smittspridningen i länet kulminerar i slutet av april eller i början av maj.

Så stor är dödligheten

Uppskattningarna när det gäller dödlighet är fortfarande osäkra för covid-19. WHO uppskattar i dagsläget att dödligheten är 1–2 procent av de redan infekterade. Siffran baseras på internationella studier. 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!