Regionen: 250 östgötar med covid-19 har avlidit

Drygt 3 500 personer i Östergötland har testat positivt för covid-19.
Drygt 3 500 personer i Östergötland har testat positivt för covid-19.

På tisdagen rapporterade Region Östergötland att ytterligare en person med bekräftad covid-19 har avlidit i länet. Därmed har sammanlagt 250 smittade personer avlidit i länet sedan utbrottet började.

Östergötland 14 juli 2020 12:45

Under mars, april och maj, när smittspridningen var som mest omfattande i Östergötland, steg dödstalen kraftigt. Sedan smittspridningen kulminerat har dock kurvan över antalet avlidna östgötar som burit smittan börjat plana ut. Under de senaste veckorna har endast enstaka dödsfall rapporterats i länet. 

– Smittspridningen befinner sig på en stabilt låg nivå. Den enda brasklappen gäller hur det ser ut med smittspridningen bland personer under 20 år. De testar sig inte i samma utsträckning som personer över 20 år, sade Magnus Roberg, biträdande smittskyddsläkare på måndagen. 

Det finns enligt Roberg inga tecken som tyder på att Östergötland har drabbats av en andra våg med ökad smittspridning. 

Antalet smittade personer som är i behov av sjukhusvård fortsätter att minska. På tisdagen vårdades 21 personer på länets tre sjukhus, varav fyra inom intensivvården. Det ska jämföras med de 25 personer som på måndagen vårdades på sjukhus.  

På tisdagen vårdades sammanlagt åtta smittade patienter på Universitetssjukhuset. Endast en smittad person vårdades på Universitetssjukhusets intensivvårdsavdelning. På Vrinnevisjukhuset vårdades på tisdagen elva covid-19-patienter, varav tre på intensivvårdsavdelning. På lasarettet i Motala vårdades två patienter.

3 549 personer i länet har hittills testat positivt för covid-19. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa