Ny rapport: Halvering av antalet patienter på sjukhus

Antalet covidpatienter som vårdas på sjukhus har nästan halverats under de senaste tre veckorna. Samtidigt har antalet nya fall som rapporteras dagligen minskat med 66 procent.

Östergötland 21 maj 2021 13:17

Regionens rapportering på fredagen om pandemiläget i Östergötland visar att sjukvårdens belastning har minskat märkbart de senaste veckorna. Den 30 april vårdades 127 patienter på sjukhus i regionen. På fredagen hade antalet sjunkit till 71, en minskning på 44 procent.

Även smittläget visar att allt färre nya fall rapporteras. Den 30 april bekräftades 367 nya fall med covid-19. Siffrorna för torsdagen och fredagen (vi lägger samman dem då senaste dagen i regel alltid uppdateras dagen därpå) visade att 123 personer testats positivt. Det motsvarar en minskning på 66 procent.

För övrigt ser fredagens rapportering från regionen ut som nedan. (Torsdagens siffra anges i parantes. Regionen justerar sina siffror med någon dags fördröjning.)

Smittade: 123 nya fall med covid-19 har bekräftats de senaste två dagarna (152 på onsdagen). Totalt har 39 617 personer testats positivt i Östergötland.

Vaccinerade: På fredagen hade 173 633 östgötar fått första dosen vaccin mot covid-19.  69 771 har fått dos två och är därmed fullvaccinerade. Totalt har 243 404 vaccinationer utförts i regionen.

Vårdas: Totalt vårdades på fredagen 71 (71 på torsdagen) patienter på sjukhus i Östergötland. På Universitetssjukhuset vårdas 39 (38) smittade patienter, varav 6 (6) inom intensivvården. På Vrinnevisjukhuset vårdades 29 (30) patienter, varav 7(7) på iva. På lasarettet i Motala vårdades 3 (3) smittade patienter. Totalt har 2 625 patienter som vårdats för covid-19 skrivits ut från vården.

Avlidna: Inga nya dödsfall rapporterades på fredagen. Senaste dödsfallet inträffade den 18 maj, då en person avled med covid-19. På fredagen hade totalt 665 östgötar rapporterats avlidna med covid-19.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa