Ny rapport: Den nedåtgående trenden fortsätter

Smittan fortsätter att minska i Östergötland och allt färre patienter med covid-19 vårdas på länets sjukhus.

Östergötland 22 maj 2021 14:32

Trenden vi rapporterade om på fredagen håller i sig. Det visar Region Östergötlands lördagsrapport över pandemiläget. Antalet personer som får covid-19 bekräftat fortsätter att minska. Flest fall under den andra vågen upptäcktes den 14 april med 399 personer. Under fredagen och lördagen hade sammanlagt 92 nya fall bekräftats, en minskning med 77 procent.

Även på sjukhusen går trenden nedåt. De tre senaste veckorna har antalet covid-patienter halverats. På lördagen vårdades 72 personer på länets sjukhus. Som mest vårdades 139 patienter under den tredje vågen, vilket var den 29 april, en minskning med 48 procent.

För övrigt ser lördagens rapportering från regionen ut som nedan. (Fredagens siffra anges i parantes.) Regionen justerar sina siffror med någon dags fördröjning vilket gör att de kan skilja sig något från tidigare rapportering.)

Smittade: 92 nya fall med covid-19 har bekräftats de senaste två dagarna (119 på fredagen). Totalt har 39 714 personer testats positivt i Östergötland.

Vaccinerade: På lördagen hade 174 298 östgötar fått första dosen vaccin mot covid-19.  73 382 har fått dos två och är därmed fullvaccinerade. Totalt har 247 680 vaccinationer utförts i regionen.

Vårdas: Totalt vårdades på lördagen 72 (71 på fredagen) patienter på sjukhus i Östergötland. På Universitetssjukhuset vårdas 42 (41) smittade patienter, varav 7 (7) inom intensivvården. På Vrinnevisjukhuset vårdades 27 (30) patienter, varav 7(6) på iva. På lasarettet i Motala vårdades 3 (3) smittade patienter. Totalt har 2 629 patienter som vårdats för covid-19 skrivits ut från vården.

Avlidna: Inga nya dödsfall rapporterades på lördagen. Senaste dödsfallet inträffade den 18 maj, då en person avled med covid-19. På lördagen hade totalt 665 östgötar rapporterats avlidna med covid-19.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa